fi | sv | eng

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä ja vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se pitää sisällään tietoisen vaikuttamisen terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja -ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Järjestöt pystyvät nopeasti vastaamaan erilaisiin hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin ja pystyvät näin tukemaan kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Järjestöt tarjoavat osallisuuden kokemuksia ja osallistumisen väyliä, mikä tukee ihmisten terveyttä merkittävässä määrin.


Merja Mäkisalo-Ropponen: Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisääminen lainsäädäntötyössä

09.02.2018, 09:06

Vaikka yleisesti jo ymmärretään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys kansanterveydelle, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nähdään edelleen liian usein kulueränä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole kuitenkaan kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen. Suomi...

Lue lisää >

Genomitiedon käyttö yleistyy

07.02.2018, 14:18

Emme ole niin uniikkeja kuin ehkä haluaisimme olla. Perimästämme eli genomistamme noin 99.5% on samanlaista kuin satunnaisella vastaantulijalla. Genomimme linkittääkin meidät toisiimme sukupolvien ja miljoonien vuosien mittaisessa ketjussa. Pienet, yksilölliset erot genomissamme...

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.