fi | sv | eng

Kelan tutkimusryhmä ehdottaa perustulokokeilujen sarjaa

16.12.2016, 15:46

Eduskunta hyväksyi tiistaina 13.12. perustulokokeilun mahdollistavan lain. Soste lausui arvionsa kokeilusta. Sen mukaan kokeilulla saadaan tietoa sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi, mutta kokeiltavan kohderyhmän rajaaminen Kelan työttömyysetuutta saavaan ryhmään koettiin antavan rajatusti tietoa perustulon vaikutuksista.

Perustulokokeilu käynnistyy alkuvuodesta Kelan johdolla. Heti lainsäädännön vahvistamisen jälkeen Kela tiedotti uudistuksen etenemisestä ja julkisti perustulokokeilun verkkosivut.

Kelan tänään julkistamassa 50 sivuisessa loppuraportissa perustulokokeilua selvittänyt tutkimusryhmä esittää perustulokokeilun toteuttamista useammassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on vuoden 2017 alussa alkava kokeilu, jossa kokeiluryhmä koostuu 2000:sta Kelan työttömyysetuutta saavasta ja etuuden taso on 560 euroa kuukaudessa. Työryhmä suosittaa, että ensi vuoden jälkeen kokeilua laajennettaisiin koskemaan myös muita pienituloisia ja otoskokoa kasvatettaisiin. Ehdotus on Sosten linjausten mukainen.

Työryhmä ehdottaa perustulokokeilujen sarjaa. Erilaisten perustulomallien kokeilu antaa parhaiten lisätietoa monimutkaisesta perustulosta. Erilaisten veromallien ja tulorekisterin käyttöönotto antaisivat vankemman pohjan uusille kokeiluasetelmille.

Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas totesi, että koeasetelma on kompromissien tulos ja lainsäädäntö asettaa rajoja kokeiluille, jos ne vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään. Toteutusta ohjaa myös kokeilubudjetti, jonka tulisi olla riittävän suuri laajan kokeilusarjan toteuttamiseksi. Työryhmän loppuraportin vastaanottanut ministeri Pirkko Mattila ei ottanut kantaa työryhmän ehdotukseen eikä tarkentanut mahdollisen jatkokokeilun toteutustapaa, aikataulua ja rahoitusta. Hallitus seuraa kokeilua ja tekee linjaukset kokeilun jatkosta tulosten pohjalta.

Tutkimusryhmä toi esille toiveen kenttäkokeiden laajentamisen myös muihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin. Tampereen yliopiston tutkija Johanna Perkiö toi Helsingin Sanomissa esille ajatuksen yhdistää perustuloon osallisuustulo, jolla kannustettaisiin pitkään työttömänä olleita osallistumaan yhteiskunnallisesti hyödylliseen ja myös heidän omaa hyvinvointiaan tukevaan toimintaan. Olisiko tässä kokeilun paikka?  

SOSTE

Anne Perälahti
erityisasiantuntija

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.