fi | sv | eng

Kuntoutusverkoston asiantuntijat: Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

01.06.2016, 10:36

Kuntoutuksen asiantuntijoiden mukaan valinnanvapauden myötä kuntoutuspalvelut kehittyvät ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Sen sijaan heikoimmassa asemassa olevien kuntoutukseen pääsy ei helpotu eikä kustannussäästöjä ole luvassa. Tämä selviää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Kuntoutussäätiön toteuttamassa valinnanvapautta koskevassa kyselyssä.

Kuntoutujan kannalta valinnanvapaus nähdään tärkeänä. Valinnanvapauden toteutumisen seurauksina nähdään kuntoutuspalveluiden asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, palveluvaihtoehtojen monipuolistuminen ja kuntoutujan parempi hyvinvointi.

”Hyvin toteutettuna valinnanvapaus mahdollistaa kuntoutujalle tämän yksilöllisten tavoitteiden mukaisen tuen ja palvelut. Kuntoutujan rooli oman elämänsä kuntouttajana voi vahvistua ja palveluiden saatavuus ja laatu parantua”, Kuntoutusverkoston KUVEn varapuheenjohtaja Soile Kuitunen arvioi.

Valinnanvapaus ei hyödytä heikointa, uhkana hyvinvointierojen kasvu

Valinnanvapauteen liittyvinä uhkina kuntoutujan kannalta vastaajat näkevät puutteellisen palveluohjauksen, palvelupolun katkeamisen ja yhteistyön vähäisyyden eri toimijoiden välillä. Uhkaksi nähtiin myös hyvinvointierojen kasvu.

Valinnanvapauden toteutuessa vastaajat pitivät epätodennäköisenä, että heikoimmassa asemassa olevien kuntoutukseen pääsy helpottuisi, sote-kustannukset laskisivat ja hyvinvointierot vähenisivät.

Kansalaisten tulisi olla samanarvoisessa asemassa myös valinnanvapauden suhteen. Vastauksissa korostuu, ettei valinnanvapaus voi olla pelkästään paremmassa asemassa olevien oikeus, joka toteutuu riittävästi jo nykyisellään.

Yhteistyöllä uuteen kuntoutujalähtöiseen järjestelmään

Järjestöt toimivat usein sellaisten kansalaisten ja väestöryhmien kanssa, joita julkinen palvelujärjestelmä ei tavoita. Järjestöjen erikoisosaamista tulee jatkossakin hyödyntää. Vain siten saadaan aikaiseksi todellista inhimillistä ja taloudellista hyötyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutusjärjestelmän uudistukseen tarvitaan laajapohjaista yhteistyötä. Nykyjärjestelmän hajanaisuus ei korjaannu koordinaatiolla, vaan integroimalla julkista palvelutuotantoa yhä vahvemmin kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen ja yritysten kanssa.

”Aidosti ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä kuntoutujan kanssa eri vastuutahojen yhteistyönä. Järjestöissä on tutkittua tietoa, asiakasymmärrystä ja halua olla kuntoutuksen uudistamisessa mukana”, Kuitunen kiteyttää.

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 70 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa. KUVEn asiantuntijat arvioivat valinnanvapauden vaikutuksia kuntoutukseen. Kysely toteutettiin 24.5. - 27.5.2016. Kyselyyn vastasi 48 kuntoutustoimijaa.

Lisätietoja

Kyselyn tulokset ja kuntoutussisällöt:
Soile Kuitunen, varapuheenjohtaja, Kuntoutusverkosto KUVE, p. 044 781 3117, soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi

Kuntoutusverkoston toiminta:
Pekka Lapinleimu, puheenjohtaja, Kuntoutusverkosto KUVE, p. 040 823 2471, pekka.lapinleimu@kuuloliitto.fi

Lue lisää

Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta? Kyselytulokset (pdf)

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus -tietopaketti (pdf)

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.