fi | sv | eng

Mahdollisuuksien tasa-arvo - myös vammaiseille nuorille

15.11.2017, 14:26

Hyvinvoivat ihmiset -blogi


Vammaisten lasten ja nuorten arjessa toimivat palvelut ovat ensisijaisen tärkeitä. Ilman palveluita ei onnistu koulunkäynti, opiskelu eikä itsenäistyminen. Suomen ratifioima YK:n vammaissopimus edellyttää luomaan entistä parempia lapsen ja nuoren muuttuvia tarpeita kohtaavia palveluita. Nyt kun kuntoutusjärjestelmä ja vammais- ja työllistymisen lait uudistetaan, meillä on hyvä mahdollisuus saada palvelut toimimaan yhteen edunsaajaa kuunnellen. Myös muutoksessa olevat koulut ja oppilaitokset tarvitaan mukaan yhteistyöhön.

Vammaiset nuoret ovat erityisen vaikeassa asemassa. Muiden nuorten tavoin myös heidän asumis-, opiskelu- ja harrastustilanteensa muuttuvat, jolloin palveluilta edellytetään joustavuutta ja ketteryyttä. Nykyistä tilannetta kuvaa hyvin vammaisen nuoren oma kommentti: ’Tuntuu, että vaikka kuinka yritän olla hyvä kansalainen, minut koetaan yhteiskunnan taakaksi ja ylimääräiseksi kuluksi.’

Yksi mahdollisuus on kehittää vammaisille nuorille uudenlainen nuoren kuntoutusraha, joka rauhoittaisi nuoren toimeentulon niiksi vuosiksi, jolloin muutoksia tapahtuu eniten. Nyt moni 16-vuotias saa pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, joka pudottaa hänet palveluiden marginaaliin. Nykyinen nuoren kuntoutusraha ulottuu usein vain ammatillisen koulutuksen loppuun, sen jälkeen edessä on työkyvyttömyyseläke.

Uusi joustava nuoren kuntoutusrahajärjestelmä varmistaisi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten yhdenvertaisen kohtelun opiskelu- ja työmarkkinoilla. Tämä ryhmä ei ole rinnastettavissa ei-vammaiseen työttömään tai opiskelevaan nuoreen. Vamman tai sairauden aiheuttama haitta on todellinen eikä sitä voi vähätellä. Esimerkiksi opintotuki on rakennettu vahvasti ei-vammaisten ja aikataulussa opintonsa suorittavien nuorten tueksi. Poikkeamat opinnoissa tai suoritustahdissa esimerkiksi pitkien kuntoutusjaksojen tai sairastumisien vuoksi ovat vammaisille nuorille todennäköisempiä kuin muille. Siksi opintotuki ei ole joustava etuus vaikeavammaiselle.

Uudenlainen nuoren kuntoutusraha, joka nuorisotakuun hengessä kestäisi 30-vuotiaaksi, voisi toimia vammaisen tai pitkäaikaissairaan nuoren etuutena kuntoutusjaksoilla, opiskelussa, työssä ja työttömyydessä. Tuki voisi toimia myös tarvittaessa niin, että kokoaikaisessa työssä kuntoutusrahaetuus maksettaisiin työnantajalle palkkatuen kaltaisena tukena.

Yhtenäisen toimeentuloetuuden lisäksi vammaiselle nuorelle tulisi tarjota joustavat asumisen, liikkumisen ja henkilökohtaisen avun palvelut sekä apuvälineet. Nämä tulisi saada vammaispalvelulain perusteella ja osallisuutta tukien. Kiistat siitä, kuuluuko taksi koulun, Kelan vai kunnan sosiaalitoimen maksettavaksi jäisivät historiaan. Uusi nuoren kuntoutusraha helpottaisi myös niitä nuoria, joiden arki koostuu työtoiminnan ja avoimien työmarkkinoiden työn välimaastossa. Vammaispalvelulain kautta voitaisiin vihdoin tarjota myös työhönvalmentajan palvelut kaikille niitä tarvitseville vammaisille henkilöille.

Näillä keinoilla vammainen nuori voisi kokea olevansa taakan sijaan voimavara. Hänen energiansa suuntautuisi opiskeluun, itsenäistymiseen ja työhön, ei palveluista kiistelemiseen. On myös todennäköistä, että 30-vuotta täyttäneet vammaiset henkilöt olisivat tulevaisuudessa useammin työssä, ainakin osa-aikaisesti. Tätä tukisi myös OTE-kärkihankkeen ehdotus palkkatulojen mukaan joustavasta työkyvyttömyyseläkkeestä. Tämä olisi sitä YK-sopimuksen henkeä, mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Pauliina Lampinen
VTM , Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön toiminnanjohtaja

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.