fi | sv | eng

Mielikuvien markkinat

12.05.2017, 13:02

Kauan odotettu esitys valinnanvapaudesta annettiin eduskunnalle. Lakiesitys on päivitetty versio tammikuussa annetusta esitysluonnoksesta, josta järjestettiin laaja lausuntokierros. Luonnos sai runsaasti kritiikkiä muun muassa sekavuudestaan ja toimeenpanon aikataulujen kireydestä. Hallitus olikin yrittänyt vastata arvosteluun tekemällä esitykseen tarkennuksia.

Tietojärjestelmät kohtalon kysymys

Edelliseen esitysluonnokseen verrattuna sote-keskusten palveluvalikoimaa on tarkennettu ja repertuaaria laajennettu. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa on tuotu täyden sote-keskuksen palveluihin aiempaa enemmän. Tämä antaa hieman paremmat lähtökohdat sote-integraation eli saumattomien palveluketjujen toteutumiselle sekä ylipäätään ongelmien varhaiselle tunnistamiselle.

Integraatiota hankaloittaa edelleen merkittävästi se, että käytännössä maakunnan liikelaitos tarjoaa erityistason terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut, kun sote-keskukset keskittyvät perustasoon. Jotta asiakasta pystytään hoitamaan kokonaisvaltaisesti, pitää häntä koskevan tiedon liikkua eri tuottajien välillä.

Tämä edellyttää, että kaikki tuottajat noudattavat asiakassuunnitelmaa ja tiedon välittämiseen tarvittavat järjestelmät pelaavat. Tietojärjestelmät pitää saada pystyyn vauhdilla ja mielellään vielä ennen kuin listautuminen sote-keskuksiin alkaa. Tehtävä impossible?

Tietojärjestelmissä ei ole kyse pelkästään asiakas- ja potilastiedon jakamisesta vaan myös siitä, minkälaista tietoa ihmiset saavat tuottajista. Sitä tarvitaan valintojen tekemiseksi. Muutoin toimitaan pelkästään mielikuvamarkkinoinnilla ja kuulopuheilla. Järjestelmä on monelle vaikeaselkoinen ja monimutkainen – siksi tarvitaan alusta alkaen ohjausta ja ymmärrettävää tietoa valintojen tekemiseksi.

Maakunnat paljon vartijoina integraatiossa

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula korosti eduskunnan keskiviikkoisessa (10.5.) lähetekeskustelussa, että valinnanvapausmallissa julkinen valta on yksiselitteinen isäntä. Juuri näin se on. Palvelujen yhteensovitus on maakunnan vastuulla. Integraatio jää pitkälti maakuntien ehtojen ja tuottajien sopimusohjauksen varaan – samoin tietojärjestelmien, joita ei vielä uudistuksen alkaessa ole. Juristeille riittää töitä.

Sujuvien palvelukokonaisuuksien toteutusta haittaavat myös erilliset rahoitusjärjestelmät.
Sote-keskuksilla on oma rahoituksensa ja maakunnan liikelaitoksilla omansa. Kustannusvastuun siirto-ongelmilta ei voida välttyä. Miten integraatio varmistetaan?

Tuottajakorvaukset tärkeitä asiakasvalikoinnin estämiseksi

Hallituksen esityksen mukaan tuottajien korvauksissa otetaan huomioon erilaiset asiakkaat. Esitystä on tarkennettu oikeaan suuntaan. Kiinteän korvauksen tarvetekijöitä on muutettu siten, että ihmisen henkilökohtainen hyvinvointi- ja terveysriski otetaan nykyistä paremmin huomioon. Lisäksi esimerkiksi syrjäisestä sijainnista voisi saada korvauksia.

Kermankuorinnan estäminen on välttämätöntä. Yksilötason terveysriskiä on kuitenkin vaikea määrittää, koska kuka tahansa voi sairastua yllättäen. Korvausjärjestelmä hakee uomiaan vuosien ajan ja korjausliikkeisiin on syytä varautua.

Ulla Kiuru
erityisasiantuntija, sote-uudistus

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.