fi | sv | eng

Pienituloisia vähemmän, perusturvan varassa olevien määrä kasvussa

21.12.2016, 15:43

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista ilmenee, että pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 631 000 vuonna 2015. Tämä on noin 43 000 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,7 prosenttia, kun edellisvuonna osuus oli 12,5 prosenttia. Pienituloisuus on ollut laskusuunnassa vuoden 2010 jälkeen, ja pienituloisten lukumäärä on ollut alle 700 000 vuodesta 2012 eteenpäin. Pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 1 185 euroa kuukaudessa, kun edellisvuonna se oli 1 190 euroa.

Pienituloisuuden kehitykseen vaikuttaa mediaanitulon kehitys. Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Kun mediaanitulo pienenee, laskee myös euromääräinen pienituloisuusraja. Pienituloisten osuuden lasku tilastoissa ei tarkoita, että pienituloisten ihmisten tilanne olisi välttämättä parantunut edellisestä vuodesta. 1 189 euroa ansaitsevan henkilön taloudellinen tilanne on edelleen niukka, vaikka vuonna 2015 häntä ei lasketa pienituloiseksi toisin kuin 2014.

Vuosina 2016 ja 2017 pienituloisten tilannetta vaikeuttaa se, että lähes kaikkia sosiaaliturvaetuuksia leikataan. Kuluvan vuoden alussa leikkaus oli 0,4 prosenttia ja ensi vuonna 0,85 prosenttia. Leikkaukset kohdistuvat lähes 30 eri etuuteen kuten työttömyysturvaan, kansaneläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja asumistukiin. Leikkausten lisäksi vuosina 2018–2019 etuuksiin ei tehdä normaaleja indeksikorotuksia. Vuoden päästä nähdään, miten nämä säästöt tulevat näkymään pienituloisuusasteessa.

Perusturvan varassa 243 000 henkilöä

Vaikka pienituloisuusaste laski hieman, on perusturvan varassa olevien määrä kasvanut. Tulonjakotilastosta ilmenee, että noin 4,3 prosenttia eli 243 232 henkilöä asui asuntokunnassa, jossa perusturvaetuuksien osuus oli yli 90 prosenttia bruttotuloista. Näitä kokonaan perusturvan varassa olevia henkilöitä oli noin 12 500 edellisvuotta enemmän ja lähes 50 000 enemmän kuin vuonna 2010. Pitkittyneesti kokonaan perusturvan varassa olevia henkilöitä (perusturvan varassa yhtäjaksoisesti vähintään neljä vuotta) oli 90 183 vuonna 2015, kun heitä oli 61 097 vuonna 2010.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu heijastuu tilastoihin: kokonaan perusturvan varassa olleista noin 48 prosentilla suurin tulolähde oli peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Vuonna 2010 vastaava osuus oli noin 38 prosenttia.

Toimeentulovaikeuksia neljäsosalla kotitalouksista

651 000 kotitaloutta eli 24,6 prosenttia kaikista kotitalouksista ilmoittaa kokevansa vähintään pieniä toimeentulo-ongelmia. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014. Vakavampia toimeentulo-ongelmia on 7,7 prosentilla kaikista kotitalouksista eli noin 203 000 kotitaloudella. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuloerot kasvoivat hieman vuonna 2015 - suurituloisimpien tulot kasvoivat eniten

Tuloerot kasvoivat hieman vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Gini-kerroin sai arvon 27,3, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Muutokset suhteellisissa tuloeroissa ovat olleet melko pieniä viime vuosina. Poikkeus on vuosi 2012, jolloin tuloerot kaventuivat selvästi omaisuustulojen vähenemisen ja perusturvaetuuksiin tehtyjen tasokorotusten seurauksena.

Suurimmillaan tuloerot ovat olleet vuonna 2007, johon verrattuna Gini-kerroin oli noin 2 prosenttiyksikköä pienempi vuonna 2015. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut merkittävästi eli noin 5 prosenttiyksikköä. Tästä suuri osa aiheutuu tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla.

Suurituloisimman kymmenyksen tulotaso oli kuusinkertainen pienituloisimpaan kymmenykseen nähden. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 reaalitulot kasvoivat kaikilla, mutta keskituloisilla vähemmän kuin suuri- ja pienituloisilla. Suurituloisimman kymmenyksen tulotaso oli 2,7 prosenttia edellisvuotta suurempi, kun koko väestön reaalitulot kasvoivat 1,3 prosenttia. Pienituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat 1,4 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen (I–IV) tulot keskimäärin 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Tulokymmenysten V–IX eli keskituloisten tulotaso kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta.

Lue lisää Tilastokeskuksen Tulonjaon kokonaistilastosta ja Tulonjakotilastosta.

Anna Järvinen
erityisasianuntija
SOSTE

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.