fi | sv | eng

Sosiaalihuoltolaista toivotaan vahvaa yleislakia

23.10.2012, 07:38

Sosiaalihuoltolaista SOSTE odottaa vahvaa yleislakia, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista. Asiakas- ja tarvelähtöisyys, ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat erittäin hyvät lähtökohdat laille. Merkittävänä SOSTE pitää myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistä yhteyttä ja rakenteellisen sosiaalityön saamaa roolia. Lakiluonnoksen määritelmää sosiaalityöstä pidetään kuitenkin hämäränä ja sen poistamista kehotetaan harkittavaksi.

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.