fi | sv | eng

SOSTE budjettiriihen tuloksesta: Pienet paikkaukset eivät korjaa isoja ongelmia

02.09.2016, 13:08

Hallitus on julkaissut vuoden 2017 budjettiesityksen. Riihen lopputulos sisältää mittavat leikkaukset sosiaaliturvaan, jotka koskevat lähes kaikkia sosiaaliturvaetuuksia ja kotitalouksia. SOSTEn arvion mukaan leikkaukset ajavat tuhansia ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle.

”Leikkausten vaikutukset näkyvät välittömästi tulo- ja hyvinvointierojen kasvuna. Säästöarvioissa ei ole huomioitu sitä, että ensisijaisten sosiaalietuuksien leikkaukset kasvattavat ihmisten toimeentulotuen tarvetta. Tämä luo kannustinloukkuja ja toimii hallituksen työlinjaa vastaan”, kommentoi SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Merkittävien leikkausten rinnalla budjettiesitys sisältää useita pieniä parannuksia.

”Osin hallituksella on rohkeutta investoida hyvinvointiin ja perua aiempia haitallisia päätöksiä. Vesirokkorokotteen ottaminen mukaan kansalliseen rokotusohjelmaan on merkittävä investointi lasten hyvinvointiin. Samoin kaavailtujen päivähoitomaksukorotusten peruminen osoittaa hallitukselta hyvää harkintaa”, Kiukas kiittää.

Päivähoitomaksujen korotukset on budjettiesityksessä korvattu nostamalla kiinteistöveroa. SOSTE peräänkuuluttaa samaa rohkeutta ja hyvinvointia tukevaa verolinjaa myös makeisveron osalle.

”Makeisten ja jäätelön vero hyväksytään yleisesti kansalaisten keskuudessa keinona edistää kansanterveyttä. Veron poistamisen sijaan, se olisi mahdollista korvata sokeriverolla”, Kiukas ehdottaa.

Mallissa veron piirissä olevien tuotteiden määrää kasvatetaan ja vero määräytyy sokeripitoisuuden mukaisesti. ”Sokerivero on perusteiltaan kansanterveydellinen, joten se ei ole valtiontukisääntöjen vastainen toimi”, Kiukas korostaa.

Budjettiesitys sisältää myös laajan työllisyyspaketin, joka osin siirtyy työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettavaan jatkovalmisteluun. SOSTE muistuttaa, että työllisyys ei ole yksin työmarkkinajärjestöjen asia ja esittää lisätoimia työllisyyden tukemiseksi.

”Palkkatukimäärärahat tulee joulukuun talousarviokäsittelyssä nostaa riittävälle tasolle ja keskittyä myös osatyökykyisten työllistämiseen. Hallitusohjelmassa on erinomainen kirjaus kuntoutusjärjestelmän uudistamisesta. Riittävällä palkkatuella, elvyttävällä talouspolitiikalla ja oikea-aikaisella kuntoutuksella hallituksen asettama tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta on mahdollista saavuttaa”, Kiukas linjaa.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

Lue lisää

2.9.2016: Budjettiriihi: aktiivisen työvoimapolitiikan alasajo jatkuu valtion talousarviossa

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.