fi | sv | eng

SOSTEn kanta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

04.01.2017, 15:21

Euroopan komissio julkaisi 8.3.2016 tiedonannon ja alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Samalla se käynnisti vuoden 2016 loppuun kestävän julkisen kuulemisen keskustelujen ja verkkokyselyn muodossa. Sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritellään joukko keskeisiä periaatteita, joilla tuetaan toimivia ja oikeudenmukaisia työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä euroalueella. Pilarin olisi tarkoitus antaa suuntaa euroalueen uudelle lähentymiselle. Komission on tarkoitus esittää sosiaalisten oikeuksien pilarin seuraava versio vuoden 2017 alkupuolella.

Sosiaalisten oikeuksien pilaria käsittelevässä verkkokuulemisessa tiedustellaan kantoja sosiaalisesta tilanteesta ja EU:n sosiaalisesta säännöstöstä, työn ja sosiaaliturvajärjestelmien tulevaisuudesta sekä pilarin soveltamisalasta ja periaatteista. SOSTE vastasi pilaria koskevaan verkkokyselyyn loppuvuodesta 2016.

SOSTE näkee luonnoksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista tärkeäksi aloitteeksi, joka nostaa vahvemmin esiin sosiaalisia oikeuksia talouden rinnalle. Pilarin politiikka-alueet tulisi kääntää selkeiksi tavoitteiksi ja toimintaohjelmiksi sekä esittää samalla taloudellisia instrumentteja pilarin toteuttamiseksi. Muussa tapauksessa pilarista uhkaa tulla vain lista yleviä periaatteita ja suosituksia, joita ei käytännössä toteuteta. Pilarin suhde olemassa oleviin sopimuksiin, strategioihin ja muuhun ohjaukseen ja koordinaatioon (mm. Eurooppa 2020-strategia ja EU:n talouspoliittinen ohjausjakso) tulee selkiyttää.

Jotta pilarilla saataisiin aikaan todellisia muutoksia, sillä olisi hyvä olla jonkinasteista velvoittavuutta kansalliset erityispiirteet huomioiden. EU:n valta tunkeutuu tällä hetkellä talouspolitiikan kautta kansallisen sosiaalipolitiikan alueelle määritellen sen liikkumavaraa ja jos asialle ei tehdä mitään, niin nimenomaan se rapauttaa sosiaalista Eurooppaa. EU:n toimivallan lisääminen mm. sosiaaliturvan vähimmäisarvojen määrittelemisessä ei veisi päätäntävaltaa kansalliselta sosiaalipolitiikalta, vaan vahvistaisi sosiaalipolitiikan arvoa.

Lisätiedot

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.