fi | sv | eng

SOSTEn lausunto hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen sertifioinnista

27.03.2017, 12:01

Lakiesitys tähtää sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien lupa- ja valvontamenettelyjen yksinkertaistamiseen ja perustuu pitkälti palveluntuottajien omavalvontaan. Tuottajien rekisteröintiin liittyvästä säännönmukaisesta ennakkotarkastuksesta luovuttaisiin ja ennakkotarkastuksia toteutettaisiin rekisteriviranomaisen riskiarvioinnin perusteella. Lausunnon kohteena olevassa täydennysesityksessä ennakkotarkastus tai akkreditoidun sertifiointiorganisaation sertifiointi olisi kuitenkin pakollinen sairaaloissa ja vaativan sosiaalihuollon palveluyksiköissä.

SOSTE kannattaa esitystä ja katsoo, että esitetyt täydennykset ovat erittäin tärkeitä palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Vaativimmissa hoidon ja sosiaalihuollon tilanteissa asiakkaat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän kannaltaan tuottajien perustavanlaatuisten toimintaedellytysten ennakollinen todentaminen on välttämätöntä. Esitetty ennakkotarkastus- tai sertifiointivaatimus on siten perusteltu.

Lue lausunto: SOSTEn lausunto hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä (sertifiointi).

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.