fi | sv | eng

Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin

22.02.2017, 10:39

Otsikon lause on Pirkanmaan sote-ja maakuntauudistuksen visio. Emme ole siis lähteneet liikkeelle vaatimattomilla tavoitteilla. Meillä on kuitenkin perusteet tähän. Visiomme lähtee ajatuksesta, että Pirkanmaalle on mahdollisuus rakentaa omaleimainen ja menestyvä maakunnan palvelumalli, joka tukee niin Tampereen kaupunkiseudun kuin maakunnan muidenkin kuntien elinvoimaisuutta.

Lainsäädäntö ja valtion muu ohjaus asettavat raamit, joissa maakunnat voivat rakentaa omannäköisiään järjestelmiä. Lähtökohtana on oltava aina kuntalainen. Jos onnistumme, saamme Suomen parhaan uudistuksen. Ja samalla Euroopan kiinnostavimman.

Helppoa se ei tule olemaan. Kuten esivalmistelun hallituksen puheenjohtaja, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on todennut: ”muutoksessa onnistuminen edellyttää monien erilaisten näkökantojen kuulemista, hiomista ja yhteensovittamista. Usein puolivillaista kompromissia parempi vaihtoehto on ponnistaa puhtaalta pöydältä ja etsiä kaikkien kannalta uusi toimintatapa.”

Muutoksessa onnistuminen edellyttää hallintorakenteiden muutosten sijaan rohkeutta tehdä asioita kokonaan uudella tavalla.

Väliaikaishallintoa valmistellaan jo vauhdilla

Pirkanmaa lähti toteuttamaan muutosta sote-ja maakuntauudistuksen osalta yhtenä prosessina. Puolen vuoden kokemuksella voi todeta: tämä oli ainoa oikea ratkaisu. Muutosprosessi on meillä hyvässä vauhdissa. Tekemisen meininki on kova ja keskinäinen luottamus yllättävän korkea.

Emme ole kohdanneet samanlaisia irtiottoja kuin useat muut suuret maakunnat. Olemme valjastaneet työhön 22 työryhmää ja yli 500 henkilöä. Mukana on väkeä kunnista, kuntayhtymistä, valtiolta, järjestöistä ja yrityksistä. Ryhmien väliraportit ovat valmiina ja väliaikaishallintoa valmistellaan jo vauhdilla.

Pirkanmaaltakin löytyy paljon puhuttavaa ja huolen aiheita. Valinnanvapaus on yksi näistä. Esitetty moniportainen valinnanvapausmalli on kieltämättä monimutkainen ja vaikeaselkoinen. Ymmärrän hyvin, että siinä on helppo nähdä monia epäonnistumisen riskejä.

Samalla esitys antaa mahdollisuuksia. Hyvin rakennettu ja hallittu valinnanvapaus voi saada aikaan aidosti asiakaslähtöisen ja asiakkaan vapaaseen valintaan perustuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen integroidun kokonaisuuden. Ratkaisevia eivät ole lain yksityiskohdat, vaan se, kuinka hyvin pystymme rakentamaan paikallisesti toimivan mallin.

Pirkanmaalta löytyy 169 hyvää käytäntöä

Kunnan ja maakunnan suhde puhuttaa myös paljon. Samoin järjestöjen asema muutakin kuin vain markkinoilla toimivina palvelutuottajina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on alue, jossa nämä kolme toimijaa luontevasti kohtaavat.

Pirkanmaa on ollut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä valtakunnallista kärkeä jo aikaisemmin. Muutosprosessissa on kerätty eri toimijoiden hyviä käytäntöjä: kaikkiaan Pirkanmaalta löytyy 169 erilaista käytäntöä. Niistä on valikoitu sellaisia, jotka tulevaisuudessa voivat toimia maakunnan, kuntien ja järjestöjen yhdyspinnoissa.

Pirkanmaalla uudistus nähdään mahdollisuutena tehdä uutta. Onnistuminen edellyttää erilaisten avointen verkostojen yhteispeliä, jossa avainasemassa ovat yhteisten tulevaisuuksien etsintä, luottamus ja yhteistyö. Muutoksen johtamisessa olennaista ei ole kyky tehdä itse, vaan kyky houkutella yhteen toimijoita, jotka pystyvät etsimään ratkaisuja ongelmiin.

Kari Hakari

Muutosjohtaja, Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Maakuntien sote-blogit

SOSTE tarjoaa maakuntien sote-uudistusjohtajille julkaisukanavan kuntavaalien alla, Maakuntien sote-blogisarjan. Sarjassa julkaistaan tekstejä, joissa muutosjohtajat pohtivat sote-uudistuksen tuomaa muutosta oman maakunnan näkökulmasta.
Blogisarja on osa Kuntavaalit 2017 -materiaalia.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.