fi | sv | eng

Yhdenvertaisuusvaltuutettu uudistaa yhdenvertaisuussuunnitelmaansa - vaikuta!

28.11.2016, 13:40

Osana yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämistä yhdenvertaisuusvaltuutettu järjestää kirjallisen kansalaisjärjestökuulemisen. Eri järjestöille, muun muassa SOSTElle, lähetyssä verkkokyselyssä järjestöt voivat antaa palautetta yhdenvertaisuusvaltuutetun palvelujen ja käytäntöjen yhdenvertaisuudesta. SOSTE kerää tähän liittyen nopeaa palautetta ja kokemuksia jäsenjärjestöiltään ja välittää niitä sähköisen kyselyn kautta eteenpäin yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Kyselyssä tiedustellaan seuraavia asioita:

  1. Mitä ongelmia yhdenvertaisuusvaltuutetun palvelujen tarjoamisessa, toiminnan järjestämisessä ja/tai toimintatavoissa (esimerkiksi asiakaspalvelu, kanteluprosessi, viestintä, sidosryhmätoiminta) on yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta, ottaen huomioon erityisesti järjestönne edustamat ihmisryhmät?
  2. Miten yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintatapoja tai toiminnan järjestämistä voisi kehittää yhdenvertaisemmaksi asiakkaiden ja/tai yhteistyökumppanien kannalta?
  3. Miten hyvin olemme onnistuneet yhteistyökumppanina edustamasi järjestön näkökulmasta, kun ajatellaan esimerkiksi toimintamme selkeyttä ja saavutettavuutta?
  4. Muut yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintatapojen tai käytäntöjen yhdenvertaisuuteen liittyvät huomiot.

SOSTE toivoo jäsenistöltään vapaamuotoisia kommentteja ja kannanottoja 7.12. mennessä. Ne voi välittää kehittämispäällikkö Aki Siltaniemelle, aki.siltaniemi@soste.fi, p.0503673447.

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.