fi | sv | eng

Hyvinvointitalous

Tarkan euron sote-malli

16.05.2017, 14:00

Eduskunnan käsittelyssä olevilla sote- ja maakuntauudistusta koskevilla laeilla luodaan perusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mallille. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyy palveluiden rahoitukseen. Onhan niin, että rahoituksen taso lopulta määrittää myös palveluiden laajuutta ja laatua.

Lue lisää >

Aktiivista työvoimapolitiikkaa on vahvistettava

11.05.2017, 14:52

Euroopan komission tänään julkaisemassa ennusteessa odotetaan Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna 1,3 prosenttia ja vuonna 2018 1,7 prosenttia. Ennuste on jonkin verran positiivisempi kuin valtiovarainministeriön tuorein ennuste kasvun osalta. Sen sijaan työttömyysasteen kom...

Lue lisää >

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

20.01.2017, 11:48

Kuntien rooli yhteiskunnan perusyksikkönä tulee kokemaan yhden suurimman muutoksen itsenäisen Suomen historiassa käynnissä olevan sote-uudistuksen jalkautuessa käytäntöön vuoden 2019 alussa. Sote-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulta maakunnallisille toimielimille aikaansaa m...

Lue lisää >

Talouden ja hyvinvointitalouden vuosi 2017

11.01.2017, 16:06

Monien mielestä vuoden 2016 päättyminen oli pelkästään hyvä asia. Erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut meillä ja muualla olivat yllättäviä ja useassa tapauksessa varsin synkkiä.

Lue lisää >

Ikäpommia rakentamassa ja tulevaisuutta nakertamassa, voiko politiikalla vaikuttaa?

25.11.2016, 13:43

Hyvinvointitalous tarvitsee hyvinvoivia ihmisiä, myös tulevaisuudessa. Onko heitä riittävästi pitämään yllä hyvinvointivaltiota? Onko yhteiskuntamme uuden, syvemmän kestävyysvajeen kuilulla kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja työikäisten osuus pienenee. Väestönkasvun hiipuessa kantokyky on koetuksella.

Lue lisää >

Hyvinvointitaloudessa arvo syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

28.10.2016, 12:31

Talouspuhe ja kysymys taloudellisesta arvonmuodostuksesta haastavat hyvinvointitaloutta. Yksi keino tehdä näkyväksi hyvinvointitalouden ideaa suhteessa vallitsevaan talouspuheeseen onkin pohtia arvon muodostusta. Taloudellisen arvon syntymisen edellytys on, että ihmiset arvostav...

Lue lisää >

Safety2016 konferenssi: turvallisuuskulttuuriin muutos alkaa meistä

18.10.2016, 09:17

Muistan, että olin ensimmäistä kertaa tekemisissä kotitapaturmien ehkäisyn kanssa 2000-luvun alussa. Olin mukana erään vakuutusyhtiön pilottihankkeessa, jossa teimme kotikäyntejä vakuutusyhtiön omistamiin vuokra-asuntoihin Helsingissä ja Espoossa. Tarkoitus oli tavata asukkaita ja keskustella heidän kanssaan kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Käyntiin oli varattu aikaa 20 minuuttia.

Lue lisää >

Budjettiriihi: aktiivisen työvoimapolitiikan alasajo jatkuu valtion talousarviossa

02.09.2016, 13:39

Suomen talouden näkymät ovat alkaneet jossain määrin kirkastua, kun kotimaisen kulutuskysynnän veto on viime aikoina riittänyt korvaamaan ulkomaan kaupan ja investointien takkuamisen. Euroopan keskuspankin negatiivisen koron politiikkaa voidaan pitää tärkeimpänä tekijänä kulutuksen elpymisessä: korkomenojen pieneneminen on jättänyt kotitalouksille enemmän rahaa kuluttamiseen.

Lue lisää >

OECD Forum: Puhetta kestävästä kasvusta vedenpaisumuksen keskellä

09.06.2016, 15:06

Timo Lehtinen: Tämän vuoden kokouksen pääteemoina olivat hyvin inklusiivinen kasvu ja tuottavuus. Kiinnostavan kehyksen keskustelulle tarjosi Ranskan tämän hetkinen yhteiskunnallinen tilanne. Maassa on edelleen käytössä poikkeustilalainsäädäntö viime marraskuun terrori-iskujen jäljiltä. Lainsäädäntö antaa viranomaisille laajat valtuudet tehdä kotietsintöjä ja puuttua ihmisten yksityisyyteen.

Lue lisää >

Kenen äänellä ja millä rahalla (hyvät) tulokset julkaistaan?

02.06.2016, 09:00

Veli-Pekka Sinervuo ja Miikka Vuorinen: 1621 kohdetta sai vuodelle 2016 avustusta RAY:ltä yhteensä n. 309 miljoonaa euroa ja Veikkaus satsasi tänä vuonna nuorisotyöhön 53,1: miljoonaa. Mitä näillä rahoilla saadaan aikaan? Entä kuntien rahoilla ja niillä Euroopan Sosiaalirahaston 512 miljoonalla, jotka on tarkoitus käyttää vuosina 2014-2020? Me hankkeiden työntekijät kerromme mielellämme miten hyvin asiat ovat menneet, mutta entäs osallistujat? Miten toiminta vaikutti heihin ja sitä kautta heidän elinpiiriinsä ja kotikuntiinsa?

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.