fi | sv | eng

Hyvinvoivat ihmiset

Miten aktiivimalli vaikuttaa toimeentulotukea saaviin työttömiin – kukaan ei vielä tiedä

17.01.2018, 11:19

Vuoden alussa voimaantullut työttömien aktiivimalli on herättänyt voimakasta keskustelua. Siinä ei juuri ole tullut esiin kysymys, miten malli vaikuttaa toimeentulotukea saavien toimeentuloon. Hallituksen esitys aktiivimallista ei anna tästä vihjeitä. Suoraan kysymykseeni sain so...

Lue lisää >

Aktiivimallista omatoimisen työnhaun malliin – vai sittenkin toisinpäin?

16.01.2018, 16:00

Vuoden alusta astui voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, joka on herättänyt paljon epätietoisuutta ja vastustusta. STM:n valmistelema työttömyysturvan aktiivimalli oli lausunnoilla yhtä aikaa TEM:n valmisteleman työnhaun aktiivimallin kanssa viime kesänä. TEM:n aktiivisen työn...

Lue lisää >

Kouluun uupuva lapsi ja nuori tarvitsee välittämistä koululta ja vanhemmilta

12.01.2018, 08:01

Nyt elää nuorten sukupolvi, joka ensimmäistä kertaa on stressaantuneempi kuin aikuiset.

Lue lisää >

Valinnanvapauden korjauslista

05.01.2018, 11:15

Hallituksen päätös ei poista muita ongelmia, joita valinnanvapausesityksessä edelleen on – vaikkakin mittakaavassaan tuo oli yksi merkittävimmistä. Tähän tekstiin on koottu keskeisiä asioita - suurempia ja vähän pienempiä - valinnanvapauden ”korjauslistalta”. Valinnanvapausesitys ei ole vielä valmis, eikä sitä pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä.

Lue lisää >

Vuoden 2018 talousarvio kova yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleville

21.12.2017, 15:31

Eduskunta on äänestänyt tällä viikolla ensi vuoden talousarvioista. SOSTEn toiveista huolimatta muutoksia hallituksen syyskuussa antamaan talousarvioesitykseen ei juurikaan tehty. Hyväksytty talousarvio on varsin kova kaikkein heikoimmassa asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa ol...

Lue lisää >

SOSTEblogi: Sote-uudistuksen kohtalonhetket

08.12.2017, 13:59

Lausuntokierros hallituksen valinnanvapausesityksestä on parhaillaan käynnissä. SOSTE jätti oman, asiaa laajasti tarkastelevan lausuntonsa viime viikolla. Sen sisältö on kriittinen – ja syystäkin. Vaikka muutamat asiat olivat uudessa esityksessä menneet parempaan päin, suurimmaksi ihmetyksen kohteeksi muodostuivat asiakassetelit. Hallitus teki jokseenkin erikoisen liikkeen esittäessään asiakasseteleitä laajasti erikoissairaanhoitoon.

Lue lisää >

Landskapsvalen borde intressera var och en av oss

05.12.2017, 09:51

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen har stötts och blötts länge och väl. I somras blev regeringen tvungen att omarbeta sin tidtabell eftersom valfrihetslagen krävde en kompletterande redogörelse och ett samråd. Om valfrihetslagen och landskapsreformen godkänns vå...

Lue lisää >

Maakuntavaalien pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia

04.12.2017, 11:44

Sote- ja maakuntauudistusta on väännetty pitkään ja hartaudella. Hallitus joutui laittamaan aikataulunsa kertaalleen uusiksi kesällä, koska valinnanvapauslaki vaatikin vielä täydentävän esityksen ja lausuntokierroksen. Jos valinnanvapauslaki ja maakuntauudistus hyväksytään kevääl...

Lue lisää >

Återigen ett nytt förslag till valfrihetslagstiftning

04.12.2017, 11:42

Regeringen har nyligen offentliggjort ett utkast till lagstiftning om valfrihet inom social- och hälsovården. Då jag först tog del av texten infann sig en väldigt påtaglig känsla av déjà vu. Det är ändå inte helt oväntat eftersom det torde vara fråga om sjätte eller sjunde versio...

Lue lisää >

Asiakasmaksu-uudistuksella tulee vähentää eriarvoisuutta

04.12.2017, 10:04

Asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy vuoden lopulla. Lainsäädäntöä hiotaan vielä ensi vuoden puolella. Uudet asiakasmaksut otettaisiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Asiakasmaksusäädännön uudistamisen tavoitteet on esitetty työryh...

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.