fi | sv | eng

Hyvinvoivat ihmiset

Sote – notifioidako vai eikö notifioida?

06.03.2018, 14:31

Pitääkö hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapausesitys lähettää EU-komissiolle? Unionin yleisen tuomioistuimen päätös kumota komission Slovakian sairausvakuutusjärjestelmää koskeva ratkaisu on lisännyt kierroksia keskusteluun sote-notifikaatiosta. SOSTE Suomen s...

Lue lisää >

Mureneeko perusturva?

26.02.2018, 10:30

SOSTE julkaisi pari viikkoa sitten selvityksen, jossa tarkasteltiin sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia vuosina 2012–2019. Selvityksessä todetaan harjoitetun politiikan kasvattaneen tuloeroja vuoden 2016 jälkeen. Perusturvaan tehdyt leikkaukset ovat osuneen erityisesti työttöm...

Lue lisää >

Kuntoutus uudistuu – mutta miten ja kenen ehdoilla?

22.02.2018, 14:51

Kuntoutuksen palvelujärjestelmää uudistettaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää kuntoutumisen prosesseihin, jotta kuntoutuja saa tarvitsemansa palvelut ja tuen. Oikeus kuntoutukseen ei kuitenkaan riitä, vaan uudistuksella tulee turvata ennen kaikkea kuntoutujan oikeus kuntout...

Lue lisää >

Väsytystaktiikalla voittoon?

05.02.2018, 09:46

Hallituksen valinnanvapausesitys on nyt lainsäädännön arviointineuvoston tarkastelussa. Lausuntokierroksen kriittisen ja osittain murskapalautteen jälkeen olisi kuvitellut, että esitykseen olisi tehty selkeitä muutoksia. Hallitus kyllä poisti pikapikaa kiihkeimmin vastustetut asi...

Lue lisää >

Miten aktiivimalli vaikuttaa toimeentulotukea saaviin työttömiin – kukaan ei vielä tiedä

17.01.2018, 11:19

Vuoden alussa voimaantullut työttömien aktiivimalli on herättänyt voimakasta keskustelua. Siinä ei juuri ole tullut esiin kysymys, miten malli vaikuttaa toimeentulotukea saavien toimeentuloon. Hallituksen esitys aktiivimallista ei anna tästä vihjeitä. Suoraan kysymykseeni sain so...

Lue lisää >

Aktiivimallista omatoimisen työnhaun malliin – vai sittenkin toisinpäin?

16.01.2018, 16:00

Vuoden alusta astui voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, joka on herättänyt paljon epätietoisuutta ja vastustusta. STM:n valmistelema työttömyysturvan aktiivimalli oli lausunnoilla yhtä aikaa TEM:n valmisteleman työnhaun aktiivimallin kanssa viime kesänä. TEM:n aktiivisen työn...

Lue lisää >

Kouluun uupuva lapsi ja nuori tarvitsee välittämistä koululta ja vanhemmilta

12.01.2018, 08:01

Nyt elää nuorten sukupolvi, joka ensimmäistä kertaa on stressaantuneempi kuin aikuiset.

Lue lisää >

Valinnanvapauden korjauslista

05.01.2018, 11:15

Hallituksen päätös ei poista muita ongelmia, joita valinnanvapausesityksessä edelleen on – vaikkakin mittakaavassaan tuo oli yksi merkittävimmistä. Tähän tekstiin on koottu keskeisiä asioita - suurempia ja vähän pienempiä - valinnanvapauden ”korjauslistalta”. Valinnanvapausesitys ei ole vielä valmis, eikä sitä pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä.

Lue lisää >

Vuoden 2018 talousarvio kova yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleville

21.12.2017, 15:31

Eduskunta on äänestänyt tällä viikolla ensi vuoden talousarvioista. SOSTEn toiveista huolimatta muutoksia hallituksen syyskuussa antamaan talousarvioesitykseen ei juurikaan tehty. Hyväksytty talousarvio on varsin kova kaikkein heikoimmassa asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa ol...

Lue lisää >

SOSTEblogi: Sote-uudistuksen kohtalonhetket

08.12.2017, 13:59

Lausuntokierros hallituksen valinnanvapausesityksestä on parhaillaan käynnissä. SOSTE jätti oman, asiaa laajasti tarkastelevan lausuntonsa viime viikolla. Sen sisältö on kriittinen – ja syystäkin. Vaikka muutamat asiat olivat uudessa esityksessä menneet parempaan päin, suurimmaksi ihmetyksen kohteeksi muodostuivat asiakassetelit. Hallitus teki jokseenkin erikoisen liikkeen esittäessään asiakasseteleitä laajasti erikoissairaanhoitoon.

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.