fi | sv | eng

Ajaako toimeentulotuen Kela-normi vuokra-asujat kasvavaan köyhyyteen?

24.11.2016, 15:45

Suomalaisessa vähimmäisturvassa tapahtuu vuoden 2017 alussa pieni vallankumous. Sosiaaliturvan raja-aidat ryskyvät, kun perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy kuntien sosiaalitoimilta Kelan hoidettavaksi. SOSTE on kannattanut toimeentulotuen Kela-siirtoa, koska sen avulla voidaan tasoittaa vähimmäisturvan kuntakohtaisia eroja sekä näin lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Epäilyksiä on herättänyt pelko Kelan kaavamaisuudesta ja kasvavasta byrokratiasta. Tämä pelko on vahvistunut hyväksyttävistä asumiskuluista käytävän keskustelun kohdalla.

Kela lähetti heinäkuussa lausuntokierrokselle uudistuvan (pdf-esite) toimeentulotukiohjeen luonnoksen. Sen mukaan ”Kelassa yleisesti tarpeellisen suuruisena asumiskuluna kunnittain pidetään asumistuen saajien asumiskustannusten mediaania lisättynä 10 prosentilla”. Tämä kuulostaa hallinnollisesti linjakkaalta, mutta käytäntö saattaa olla toimeentulotukiasiakkaalle karu. Nykyisellään kunnilla on laaja harkintavalta hyväksyttävien asumiskulujen kohdalla. Jos harkinta korvataan osin mielivaltaisella kymmenen prosentin säännöllä, köyhtyy kaikkein heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset entisestään.

SOSTE selvitti tuoreessa Sosiaalibarometrissä (pdf-kirja) sosiaalityöntekijöiden sekä sosiaali- ja terveysjohtajien näkemyksiä riittävästä asumisen tuesta. Kaikissa kunnissa kumpikin vastaajaryhmä arvioi nykyiset toimeentulotuessa hyväksyttävät enimmäisasumiskustannukset tasoltaan liian mataliksi. Kyseessä ei ollut ainoastaan suurten kasvukeskusten ilmiö. Esimerkiksi alle 15 000 asukkaan kunnissa sosiaalityöntekijät pitivät riittävänä tasona 507,36 euroa, kun hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärä oli 471 euroa. Kuntakoon kasvaessa ero nykyisen normin ja riittävän tuen tason välillä kasvoi entisestään.

Asumismenot eivät ole vähäpätöinen asia. Noin puolet toimeentulotuesta kuluu asumiskulujen kattamiseen. Toimeentulotuen kohdalla jo pieneltä tuntuvalla muutamien kymppien erolla on iso merkitys, sillä toimeentulotukiasiakkaat maksavat erotuksen ruokarahastaan. Sosiaalibarometrin tulosten mukaan asiantuntijat pitävät jo nyt hyväksyttävien asumismenojen enimmäistasoa liian matalana. Siksi tasoa ei pidä hallinnollisen siirron takia laskea entisestään.

Asumisen hinnasta ja tukien valumisesta vuokriin puhutaan paljon. On kiistaton tosiasia, että sosiaaliturvamuutoksilla ei ratkaista kaikkia asumisen hintaan liittyviä ongelmia. Tähän oikea lääke on kysyntää vastaava asuntorakentaminen. Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaalityöntekijöistä 58 prosenttia piti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää kunnassaan riittämättömänä. Rakentamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin paikallisen kustannustason huomioivaa vähimmäisturvaa.

Peloista huolimatta toimeentulotuen Kela-siirron suunnittelu on kokonaisuutena sujunut hyvin. Jatkossa esimerkiksi sähköinen asiointi ja sähköiset liitteet tulevat mahdolliseksi kaikille toimeentulotukea hakeville, kotikunnasta riippumatta. Kunhan asumiskustannuksiin liittyvä kauneusvirhe saadaan Kelan ohjeissa korjattua, on edessä oleva muutos erittäin tervetullut.

Timo Lehtinen
johtaja, vaikuttamisen tuki
SOSTE

JK. Lue Kelan vastine tähän bloggaukseen.

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.