fi | sv | eng

Kelan vastine SOSTEn blogiin toimeentulotuen Kela-normista

30.11.2016, 15:16

Asumismenojen kohtuullisuuden arviointi ja yhteistyö on tärkeää

SOSTE-johtaja Timo Lehtinen oli (24.11.2016) huolissaan siitä, miten Kela käsittelee perustoimeentulotukea hakevien asumismenoja. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti asumismenojen käsittely siirtymävaiheessa ja sen jälkeen.

Kela alkaa arvioida 1.12.2016 nykyisten toimeentulotukiasiakkaiden asumismenojen kohtuullisuutta. Kela toimii kaavamaisesti vain silloin, kun on selvää, että asumismenot katetaan kokonaisuudessaan perustoimeentulotuella. Tämä koskee suurinta osaa asiakkaistamme.

Kunnat ovat määritelleet tason (normi), jota pienemmät asumismenot hyväksytään. Kela ei tule puuttumaan nykyisten toimeentulotukiasiakkaiden asumismenoihin, jos ne ovat kunnan normia pienemmät. Jos menot ovat normia suuremmat, Kela arvioi, ovatko ne tarpeelliset. Lain mukaan arvioinnissa otetaan huomioon hakijan olosuhteet, kuten esimerkiksi lasten koulunkäyntimahdollisuudet ja tila, jota vammainen henkilö tarvitsee apuvälineidensä vuoksi. Jos kunta on perustellusti hyväksynyt suuremmat menot, myös Kela hyväksyy ne.

Jos suuremmille menoille ei ole perustetta, asiakkaalla on 3–6 kuukautta aikaa etsiä edullisempi asunto. Jos sitä ei löydy, Kela hyväksyy suuremmatkin menot. Jos edullisempi asunto löytyy mutta asiakas ei halua muuttaa, Kela pienentää hyväksymänsä asumismenot normin mukaisiksi. Asiakkaan on tällöin mahdollista kääntyä kunnan puoleen ja hakea täydentävää toimeentulotukea siihen osaan asumismenoja, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Uusien toimeentulotuen asiakkaiden kohdalla tilanne muuttuu vuonna 2017. Tällöin tulevat voimaan Kelan määrittelemät uudet kuntakohtaiset normit. Normit on määritelty kuntien normien ja yleisen asumistuen saajien vuokratilastojen perusteella. Yleisellä tasolla Kelan normit kuitenkin vastaavat aiempia kuntien normeja. Niiden tavoitteena on ohjata asiakkaat edullisimpiin asuntoihin.

Osalla uusista asiakkaista asumismenot ovat Kelan normia suuremmat. Tällöin Kela arvioi, tarvitseeko asiakas lain mukaan nykyistä asuntoaan. Jos ei tarvitse, hänen tulee etsiä edullisempi asunto. Asiakkaan asema on kuitenkin turvattu: jos edullisempaa asuntoa ei löydy, Kela hyväksyy suuremmatkin menot.

Kela ei siis aja vuokra-asujia kasvavaan köyhyyteen, vaan ottaa lain edellyttämällä tavalla huomioon asiakkaan tarpeet ja todellisen vuokratilanteen.

Tomi Ståhl
keskuksen päällikkö
Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskus, Kela

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.