fi | sv | eng

Sote edellyttää maakunnan, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä

01.03.2017, 10:00

Vaikka sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu alkoi Uudellamaalla hieman jälkijunassa, olemme ottaneet muita maakuntia rivakasti kiinni. Maakuntamme perustaminen on jättimäinen hanke, jossa luodaan lähes Viron valtion kokoinen julkinen toimija.

Maakunnan perustamisen jälkeen heinäkuun alusta henkilöstömäärä kasvaa aimo harppauksin. Vuoden 2017 lopussa työntekijöitä on yli toista sataa. Ensi vuonna ammattilaisia on satoja tai jopa tuhat. Tammikuussa 2019 maakuntaan siirtyy lähes 60 000 työntekijää kunnista, kuntayhtymistä ja valtion virastoista. Budjetti kasvaa noin kuuteen miljardiin euroon.

Meillä on meneillään esivalmisteluvaihe, joka kestää maakunnan viralliseen perustamiseen asti. Kolmannen sektorin rooli osana palvelujärjestelmää on poikkeuksellisen tärkeä julkisten ja yksityisten palvelutuottajien rinnalla. Valmistelussa on olennaista huomioida avoimesti järjestöjen näkökulmat ja osaaminen.

Ylätason viranomaisvalmistelussa kolmannen sektorin näkemykset saattavat jäädä liian vähälle huomiolle, vaikka juhlapuheissa korostetaankin järjestöjen ja osallistumisen merkitystä. Uudenmaan maakunnan valmistelussa haluamme välttää tämän erheen.

Hyte-työ tärkeä uudistuksen onnistumisessa

Järjestimme maanantaina 13.2.2017 järjestöille ja muille kolmannen sektorin toimijoille sidosryhmätilaisuuden sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta Uudellamaalla. Vuorovaikutuksen perustaksi selvitimme osallistujakyselyllä etukäteen erilaisia näkemyksiä, pelkoja ja ajatuksia, joita uudistuksen eteenpäin vieminen ja tavoitteet herättävät. Lisäksi järjestämme toukokuussa sarjan palveluiden kehittämiskokouksia, joissa eri sidosryhmät pääsevät kertomaan kantojaan.

Sote-uudistuksen onnistumisen eräs tärkeä edellytys on onnistuminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä eli hytessä. Tilaisuudessamme järjestöt olivat huolissaan kuntien vähäisistä kannusteista panostaa järjestöjen hyte-rahoitukseen tulevassa maakuntamallissa. Esitettiin, että valmistelussa tulee ottaa selvää kuntien nykyisen myöntämän rahoituksen määrästä ja pitää huolta siitä, että tuleva maakunta saa vastaavasti rahoitusta valtiolta järjestöjen avustuksiin. Toisaalta mietittiin, tuleeko kuntien hyte-rahoitusta vaatia lakisääteiseksi. Lisäksi kannettiin huolta primääri- ja sekundaaripreventiosta tulevaisuudessa.

Järjestöjen vaikutettava hyte-rahoituksen turvaamiseen

Tulevan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän peruspilari on järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Järjestäjän tehtävänä on osoittaa voimavaroja niille ennaltaehkäisevän ja hoitavan työn palveluille, jotka auttavat kansalaista elämään terveemmin ja voimaan paremmin. Järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on ollut perinteisesti vahva.

Järjestöjen tuleekin olla aktiivisia kuntien ja eduskunnan suuntaan, jotta hyte-rahoituksen jatko turvataan. Tulevassa rakenteessa maakunnan vastuu hyten edistämisestä yhdessä kuntien kanssa on lakiin kirjoitettu. Sen vuoksi sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää maakunnan, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden hyte-yhteistyötä.

Timo Aronkytö
@aronkyto

Muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uusimaa Nyland 2019

Maakuntien sote-blogit

SOSTE tarjoaa maakuntien sote-uudistusjohtajille julkaisukanavan kuntavaalien alla, Maakuntien sote-blogisarjan. Sarjassa julkaistaan tekstejä, joissa muutosjohtajat pohtivat sote-uudistuksen tuomaa muutosta oman maakunnan näkökulmasta.
Blogisarja on osa Kuntavaalit 2017 -materiaalia.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.