fi | sv | eng

Våga se möjligheter istället för hinder!

19.04.2017, 14:57

Mitt namn är Anna Caldén, jag fungerar som ordförande för Samarbetsförbundet kring funktionshinder och för mig är skrattet aldrig långt borta. Jag brukar beskriva mig själv som en obotlig optimist. Jag är samhällsengagerad sedan flera år tillbaka och jag har bred sakkunskap och lång erfarenhet av funktionshinderpolitiska frågor på kommunal, regional och nationell nivå. Positivt tänkande kan kännas som rätt utmanande just nu med tanke på de sparåtgärder och åtstramningar som gjorts i politiken, den stundande sote- och landskapsreformen och osäkerheten kring hur vår framtida social- och hälsovård kommer att se ut. Jag får ofta frågan om hur personer med funktionsnedsättning och utsatta grupper kommer att beaktas i sote-reformen. Det är ännu mycket oklart kring hur allt ska organiseras. Det är också problematiskt med konkurrensutsättning. Då man konkurrensutsätter exempelvis boende för personer med funktionsnedsättning kan det leda till att man måste flytta orimligt ofta och då kränks självbestämmanderätten.

Vi är många som gör allt i vår makt för att personer med funktionsnedsättning fortsättningsvis ska få den service hen har rätt till. I juni förra året ratificerade Finland FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen förpliktar Finland att garantera att personer med funktionshinder åtnjuter alla de rättigheter som alla människor har enligt konventionerna om mänskliga rättigheter. Konventionen slår fast funktionshindrades rätt till icke-diskriminering och jämlik behandling på alla samhällsområden. Det här är något som Finland nu ska följa till punkt och pricka. I konventionen står det också att funktionshindrade ska vara delaktiga i beslut angående dem. Man ska ha rätt, i samma mån som övriga befolkningen, att välja var man bor och med vem.

Jag möter själv många utmaningar i min vardag och jag vill påstå att jag har världens längsta tålamod. Jag har en medfödd fysisk funktionsvariation vilken innebär att jag är kortvuxen och använder mig av elrullstol för att ta mig fram. Min funktionsvariation har tendens att föra mig in i de mest bisarra, knasiga och ibland humoristiska situationer. Men jag sticker heller inte under stol med att de utmaningar jag möter är väldigt påfrestande och att det ibland är tungt. Trots det skulle jag aldrig vilja vara på något annat sätt och jag ser oftast min funktionsvariation som en resurs istället för ett hinder. Kanske du reagerar på ordet funktionsvariation? Det är ytterligare ett sätt att se funktionsnedsättningen som en resurs. I Sverige har man allt mer övergått till att använda begreppet funktionsvariation istället för funktionsnedsättning. Det är ju precis det som det handlar om. Vi är alla unika med de variationer vi har!

Om jag återgår till det jag nämnde i början så har jag trots allt en stark tro på att den förändring som sker i samhället på sikt går åt rätt håll för oss med funktionsvariationer. Det finns mycket positivt att lyfta fram trots att det känns osäkert med reformer och förändringar. I skrivande stund har vi fått nya ivriga, kunniga och engagerade beslutsfattare i våra kommuner som har bestämt sig för att arbeta för att alla kommuninvånare ska ha det bra. En annan positiv sak är den vilja och styrka som finns i samarbete. SOSTE gör ett enastående arbete i att ena social- och hälsovårdsorganisationer över språkgränserna. Samarbete organisationer emellan och även kommuner och tredje sektorn emellan är mycket viktig. En tredje sak jag vill lyfta fram är den levande tvåspråkigheten. För några veckor sedan träffade jag en 17-åring från östra Finland som berättade att hon ska lära sig svenska för att hon vet att det öppnar upp för en betydligt större arbetsmarknad. Det ger mig hopp. Det är positivt med framtidstro och med samarbete kommer vi framåt!

Anna Caldén
Ordförande för SAMS 

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.