fi | sv | eng

Inhimillisempi Eurooppa

Euroopan unionin perustettiin 60 vuotta sitten Roomassa. Kun merkkipäivää juhlitaan tänä vuonna, niin samalla suunnataan ajatukset Euroopan tulevaisuuteen.

Edessä on suuria haasteita, jotka liittyvät globalisaatioon, uusien teknologioiden vaikutuksiin yhteiskuntaan ja työllisyyteen, turvallisuuskysymyksiin ja populismin nousuun. 27 jäsenvaltion on muovattava itse kohtalonsa ja luotava näkemys tulevaisuudestaan. Tämän keskustelun pohjaksi julkaistiin Valkoinen kirja ja viisi erillistä pohdinta-asiakirjaa, jotka sisältävät pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta vuoteen 2025 mennessä mm. sosiaalisesta ulottuvuudesta. Asiakirjat pohjustavat prosessia, jolla unioni haluaa, että tulevina kuukausina näistä aiheista käydään ympäri Eurooppaa laajaa keskustelua, johon osallistuvat mm. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, paikallis- ja alueviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunta.

Euroopan Unionin puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoo oman näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta unionin tilaa käsittelevässä puheessaan syyskuussa 2017. Euroopan neuvosto esittää ensimmäiset päätelmänsä vuoden loppuun mennessä ja päättää, miten asiassa edetään ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

SOSTE haluaa osaltaan käynnistää keskustelua Suomessa ja siihen liittyen Inhimillisempi Eurooppa -blogisarjassa julkaisemme Euroopan parlamentin suomalaisten jäsenten blogitekstejä, jotka liittyvät Euroopan tulevaisuuteen. Järjestämme myös aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden syksyllä, jonka tarkempi ajankohta täsmentyy myöhemmin.

SOSTE on seurannut ja ottanut kantaa erityisesti Euroopan sosiallisten oikeuksien pilaria koskevaan keskusteluun. SOSTE ja EAPN-Fin vastasivat komission julkiseen kuulemiseen vuoden 2016 lopulla. SOSTE oli myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana asiasta 14.2.2017.  


Suomi on osa YK-perhettä myös sosiaaliasioissa

06.02.2018, 18:00

Usein kuulee sanottavan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Sama pätee myös maailman maihin. Ne tarvitsevat toisiaan ja niiden on hyvä tehdä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön areenana YK on ainutlaatuinen, sillä sen jäsenistö kattaa lähes kaikki maailman maat. YK:n perusta...

Lue lisää >

Eurooppalaiset ovat huolissaan sosiaalisesta tilanteesta

06.11.2017, 12:10

Blogi Inhimillisempi Eurooppa Aluksi hyviä uutisia. Verrattuna tilanteeseen vuosi sitten yhä suurempi osa EU:n kansalaisista näkee Euroopan unionin tulevaisuuden positiivisessa valossa (56 prosenttia). Myönteisesti oman maansa talouden tilan näkee (46 prosenttia).  Myös luotta...

Lue lisää >

Sosiaalisten oikeuksien pilari etenee - kaikki jäsenmaat mukana

30.10.2017, 17:28

Euroopan unioni ottaa askeleita kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteet linjaavat suuntaa kohti parempia työ- ja elinoloja kaikissa jäsenvaltioissa

Lue lisää >

Kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa

11.10.2017, 10:15

Inhimillisempi Eurooppa -blogi Suomi on perinteisesti koko unionijäsenyytensä ajan ajanut linjaa, jossa Unionin toimivalta sosiaali- ja terveyspolitiikassa nähdään vahingollisena. Tämä ajatus on syytä kyseenalaistaa ja pohtia uudelleen ilman valmista vastausta pohdinnan lopp...

Lue lisää >

Nuorissa on tulevaisuus, mutta millainen on nuorten tulevaisuus?

08.09.2017, 13:01

Mahatma Gandhi on todennut, että kansakunnan sivistyksen taso näkyy siitä, kuinka se kohtelee eläimiään. Viime aikojen suomalaista ja eurooppalaista keskustelua seurattuani haluaisin jatkaa Gandhin ajatusta toteamalla, että se, kuinka kansakunta pitää huolen nuoristaan, paljastaa...

Lue lisää >

EU perustettiin ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi

06.09.2017, 10:47

Jean Monnet, Euroopan yhteisön perustaja-isä, totesi aikoinaan, etteivät Euroopan maat ole riittävän vahvoja taatakseen yksinään kansalaistensa hyvinvointia ja sosiaalista kehitystä. EU perustettiin tätä varten, eli ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perus- ja sosiaalisten oik...

Lue lisää >

Tasa-arvoa ja uutta turvaa työn murrokseen

30.08.2017, 13:00

Eurooppa on pitkän vaikean kauden jälkeen vakauttamassa talouttaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikilla kansalaisilla olisivat asiat mallillaan. Viime vuodet ja vaalit ovat osoittaneet, kuinka oikeistopopulismi puhuttelee yhä useampaa, ja monet tuntevat paikkansa epävarmak...

Lue lisää >

EU huomioi isät ja omaishoitajat

28.08.2017, 10:00

Euroopan komissio ehdottaa, osana niin sanottua sosiaalisen pilarin toimintaohjelmaa, kahden viikon isyysvapaata ja viiden päivän omaishoitovapaata. Komission ehdotus on historiallinen, koska nyt esitettyjä vapaita ei ole aikaisemmin EU:ssa säännelty. Nyt moni ihmettelee, että m...

Lue lisää >

Muureja murtamassa esteettömän yhteiskunnan tieltä

26.06.2017, 10:00

Kehitysvammaisten palvelusäätiö vieraili vastikään Brysselissä tutustumassa EU-instituutioihin ja kuulemassa ajankohtaisesta lainsäädännöstä liittyen esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Keskustelussa nousi kysymyksiä esimerkiksi kehitysvammaisten työhön pääsystä ja ajatuksia v...

Lue lisää >

Kansalaisjärjestöt mukaan pohtimaan Euroopan tulevaisuutta

10.05.2017, 12:57

Iso-Britannian viimekesäinen Brexit-äänestys antoi harmittavasta lopputuloksestaan huolimatta vauhtia EU:n kehitykselle. Muut 27 jäsenmaata ovat nyt entistä yhtenäisimpinä hakemassa uutta suuntaa, sisältöä ja sitoutumista unionille. Komission 1. maaliskuuta esittelemän valkoisen...

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.