fi | sv | eng

SOSTElle kolme uutta jäsentä

31.10.2016, 10:08

Suomen Merimieskirkko ry, Suomen Lihavuusleikatut LILE ry ja Maria Akatemia ry / Maria Akademia rf ovat SOSTEn uusia varsinaisia jäseniä. SOSTEn hallitus päätti uusien jäsenten hyväksymisestä 26.10.2016. SOSTElla on nyt 217 varsinaista jäsentä ja 68 yhteistyöjäsentä.

Tukea kaukana kotoa

Suomen Merimieskirkko on perustettu 1875 tukemaan kotimaasta kauaksi lähteneitä merenkulkijoita ja siirtolaisia sekä auttamaan ulkomailla vaikeuksiin joutuneita maanmiehiä. Kirkko työskentelee myös kotimaassa ja merillä.

Merimieskirkkojen palveluista on muotoutunut ulkomailla suomalaisuuden, suomen kielen ja kulttuurin tukikohtia ja näyteikkunoita Euroopassa. Ne ovat käyttäjilleen kappale kotimaata vieraassa maassa uuden kulttuurin keskellä.

Kotimaan satamien merimieskirkkotyö painottuu ulkomaalaisten merimiesten palvelemiseen, mutta toimipisteet ovat avoinna kaikille kävijöille. Merillä kirkolla on laivakuraattoreita.

Kirkon sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on tehdä kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja diakonista työtä merenkulkijoiden, ulkomailla olevien ja olleiden suomalaisten parissa ja toteuttaa kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa.

Vertaistukea lihavuusleikatuille

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry on lihavuusleikkauspotilaiden vertaistukiyhdistys. Se on perustettu vuonna 2010.

Valtakunnallinen potilasyhdistys valvoo ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja. Tavoitteena on edistää tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa eri puolilla maata. Yhdistys kasvattaa sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan tietoisuutta lihavuusleikkauksista.

Ehkäisevää väkivaltatyötä naisille

Maria Akatemia ry / Maria Akademi rf on valtakunnallinen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kasvun osaamiskeskus. Se on perustettu 2006. Toiminnan perustana on Akatemian perustajan Britt-Marie Perheentuvan kehittämä ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia.

Yhdistyksen missiona on ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vaaliminen ja vahvistaminen ja visiona lisääntynyt tietoisuus ihmisenä olemisen käsikirjoituksesta. Tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen kehittäminen, toteuttaminen ja vahvistaminen valtakunnallisesti.

Akatemian toimintamuotoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ehkäisevä väkivaltatyö naisille, hyvinvointi- ja psykoterapiapalvelut ja koulutustoiminta ja työyhteisöjen kehittäminen.

Tasaista jäsenmäärän kasvua

SOSTEn aloittaessa toimintansa vuoden 2012 alussa siihen liittyi jäseneksi 172 järjestöä. Tämän jälkeen uusia varsinaisia jäseniä on tullut 45.

”Ne edustavat kattavasti sosiaali- ja terveysalan järjestölohkoja, sillä niissä on edustajia kansanterveys-, lastensuojelu-, vanhus-, vammais-, loma- ja päihdejärjestöistä”, sanoo SOSTEn erikoistutkija Juha Peltosalmi. Hän on tutkinut pitkään sosiaali- ja järjestöjen toimintaa, viimeksi SOSTEn tuoreen Järjestöbarometri 2016:n vastuullisena tutkijana.

”Lukumäärältään suurimman joukon muodostavat kansanterveysjärjestöt, joita on hieman yli puolet ja niihin luettavia potilasjärjestöjä noin neljäsosa uusista jäsenistä.”

Jäsenjärjestöjen ikäjakauma on laaja: vanhin on 163-vuotias ja nuorin on toiminut kolmen vuoden ajan. Myös kolme SOSTEn jäseneksi viimeksi liittynyttä järjestöä edustavat hyvin vanhempaa ja uudempaa osaa järjestökentästä. Suomen Merimieskirkko on 1800-luvulla perustettuna kolmanneksi vanhin jäsenjärjestö, kun taas kaksi muuta kuuluvat 2000-luvulla syntyneinä jäsenistön kaikkein nuorimpaan osaan, Peltosalmi kertoo.

”Merimieskirkko on hyvä esimerkki vanhasta perinteisestä kristilliseltä arvopohjalta toimivasta järjestöstä ja Lihavuusleikatut taas uudemmasta suhteellisen pienen ihmisryhmän kokoavasta vertaisjärjestöstä, joita on syntynyt varsin paljon kymmenen viime vuoden aikana. Yhteistä niille ja muille sote-järjestöille on tavoite toimia hyvinvoinnin edistämiseksi.”

Erja Saarinen