fi | sv | eng

Sote-uudistus lisää palveluohjauksen tarvetta

31.10.2016, 10:22

Asiakas- ja palveluohjaus on välttämätön edellytys sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiselle käytännössä, totesivat eri puolilla Suomea asuvat Sosiaaliseniorit verkostonsa tapaamisessa Vantaalla 13.–14.10.2016. Suunniteltu uudistus lisää palveluohjauksen tarvetta merkittävästi.

Jokaisessa maakunnassa tarvitaan palveluohjausta sekä asiakas- että toimintayksikkötasolla. Maakunnallisten palveluohjaushankkeiden käynnistyminen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeessa on hyvä alku. Hankkeilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja parannetaan heidän arjessa selviytymistään. Sosiaaliseniorit ehdottavat, että myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmien ja kunnan asukkaiden palveluohjauksen tarpeet selvitetään. Palveluohjauksen korostaminen liittyy paitsi palvelujen saatavuuteen myös maakuntauudistukseen.

Laadunvalvontaa vahvistettava

Sosiaaliseniorit korostavat, että myös laadunvalvonnan tarve kasvaa. Sen takaaminen uudistuksen yhteydessä lisää luottamusta yhdenvertaisiin palveluihin monituottajamallissa. Se edesauttaa asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta, oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Henkilöstömitoitukseen ja sen vaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota siinä yhteydessä, kun valinnanvapauden laajuutta ja asiakaslähtöisyyden yksityiskohtia selvitetään ja niistä päätetään, Sosiaaliseniorit toteavat. Tällä tuetaan myös yhdenvertaisuuden toteutumista riippumatta siitä, kuka palvelut tuottaa.

Mukaan verkostoon

Sosiaaliseniorit on SOSTEn koordinoima verkosto, johon kuuluu kymmeniä eri puolilla Suomea asuvia eläkkeellä olevia ja eläköityviä sosiaalialan asiantuntijoita. He ovat tehneet työuransa niin järjestöissä, kunnissa, valtiolla kuin yrityksissäkin.

Seniorit tapaavat vuosittain ajankohtaisten asioiden tiimoilta, kuulevat alan asiantuntijoita ja keskustelevat alustusten pohjalta. Vantaan kaksipäiväiseen tapaamiseen lokakuussa osallistui 42 Sosiaalisenioria. Tilaisuudessa perehdyttiin muun muassa ikäihmisten palveluiden järjestämiseen ja hankintaan sekä sosiaalialan henkilöstökysymyksiin sote-uudistuksessa.

Sosiaalisenioreiden verkostoon pääsee mukaan ilmoittamalla nimen, postiosoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron koulutussuunnittelija Riitta Ikoselle SOSTEen riitta.ikonen(at)soste.fi. Verkoston puheenjohtajana toimii Airi Salmi airi.salmi(at)aina.net.