fi | sv | eng

Stöd för svenskspråkiga förbunden

08.12.2016, 16:16

Svenska studieförbundet är de finlandssvenska förbundens egna förbund. Det har 58 medlemmar. Majoriteten av SOSTEs svenskspråkiga medlemsorganisationer är också medlemmar i Svenska studieförbundet.

Förbundets huvudsakliga uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras arbete och att fungera som förbundens förbund. Det arbetar för att förstärka medlemsförbundens kapacitet genom att frigöra deras resurser till den egna kärnverksamheten. Studieförbundet arbetar på nära håll tillsammans med och för medlemmarna.

Mötesplatser och nätverk

Svenska studieförbundet uppmuntrar anställda och förtroendevalda i förbunden att nätverka. En av de viktigaste delarna av studieförbundets verksamhet handlar just om att sammanföra personer och bygga upp nätverk. Det finns ett påvisat behov av mera samarbete organisationerna emellan. Tanken är att personer som arbetar med liknande uppgifter inom olika förbund kan ha nytta och glädje av varandra. Också personer med helt olika uppgifter kan vara till nytta för varandra.

Studieförbundet vill skapa mötesplatser för förbundens anställda och utgår från tanken om att tillsammans är förbunden starkare. Många av de utmaningar som förbunden och personer inom förbunden har är gemensamma och genom att ventilera och diskutera kan man uppnå många fördelar.

De nätverk som är aktuella just nu och öppna för anställda inom förbund och centralorganisationer är:

  • Verksamhetsledare inom tredje sektorn
  • Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland
  • Förbundsekonomerna
  • Kurs- och utbildningsansvariga
  • Kanslister och sekreterare.

Dessutom ordnas regelbundna träffar kring olika teman, där alla som jobbar inom förbunden är välkomna att lära känna personer i andra förbund, skapa kontakter och diskutera olika aspekter av att arbeta inom tredje sektorn i Svenskfinland. Också i samband med andra evenemang som studieförbundet ordnar erbjuds möjligheten att skapa nya kontakter och nätverk. Nya förbund är hjärtligt välkomna med i verksamheten.

För mera info om tex Studieförbundets öppna nätverk besök http://www.studieforbundet.fi.