fi | sv | eng

Talousarvion uudelleenjakovaraa ei käytetä pienituloisten aseman parantamiseksi

26.09.2017, 12:21

SOSTEn Väkevästi yhdessä -blogi


Juha Sipilän hallituksen talouspoliittisena tavoitteena on ollut julkisen velkaantumisen lopettaminen vaalikauden loppuun mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hallitus on sitoutunut tekemään säästöjä sekä rakenteellisia uudistuksia. Verotuksesta hallitus on linjannut, ettei kokonaisveroaste tule vaalikauden aikana nousemaan.

Kun julkisen talouden sopeuttamisessa ei voida käyttää veronkorotuksia ja rakenteellisten uudistusten vaikutukset näkyvät julkisessa taloudessa hitaasti, on Siplän hallituksen ollut välttämätöntä pitää kiinni tiukasta menokurista. Siinä missä aikaisemmat hallitukset sopeuttaessaan kiristivät verotusta ja leikkasivat kulutusmenoja, ovat Sipilän hallituksen säästöt painottuneet siirtomenoihin kotitalouksille.

Perustarpeet uhattuna

Näillä talouspoliittisilla valinnoilla ei olekaan yhtään yllättävää, että viime vuosina sopeutuksen negatiiviset vaikutukset ovat kohdistuneet enenevissä määrin pienituloisiin. Tämä on looginen lopputulema silloin kun sopeutetaan siirtomenoja leikkaamalla ja veronkorotuksia välttämällä.

Vuoden 2018 talousarviossa Sipilän hallituksen valinnat näkyvät selvästi. Valtiovarainministeriön mukaan käytettävissä olevat vuositulot pienenevät kahdessa alimmassa tulokymmenyksessä, kun muissa ne pysyvät ennallaan tai nousevat. Alimmassa tulokymmenyksessä käytettävissä olevat vuositulot putoavat laskelman mukaan 37 euroa.

Kun toimeentulo on muutenkin jo äärimmäisen tiukalla, tämä keski- tai suurituloiselle pieneltä tuntuva tulojen lasku on merkittävä. Pahimmillaan monet pienituloiset joutuvat miettimään, mitä perustarpeita on jätettävä tyydyttämättä aikaisempien lisäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa usein ruoasta, lääkkeistä ja terveyspalveluista tinkimistä. Vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ovat pitkällä tähtäimellä suuria.


Sosiaalietuuksien indeksijäädytykset tulee kumota luopumalla ansiotuloverotuksen indeksitarkastuksesta sekä ottamalla käyttöön kansanterveysperustainen sokerivero.


Ensi vuoden budjetissa merkittävä heikennys pienituloisille on sosiaalietuuksien indeksijäädytysten jatkaminen, joka näkyy suoraan ensisijaisten etuuksien ostovoimassa. SOSTEn näkemyksen mukaan indeksijäädytyksistä tulisi luopua ja siitä syntyvät budjettivaikutukset voitaisiin kattaa luopumalla ansiotuloverotuksen indeksitarkastuksesta sekä ottamalla käyttöön kansanterveysperustainen sokerivero.

Näillä muutoksilla vuoden 2018 talousarviosta tehtäisiin oikeudenmukaisempi, mutta samalla estettäisiin myös toimeentulotukiriippuvuuden kasvu, jolla on arvioitu olevan negatiivisia vaikutuksia työn vastaanottamisen kannustimiin. Perusturvan parantaminen ehkäisisi myös kansanterveydellisiä ongelmia. Talousarvion uudelleenjakovara on käytettävä toisin kuin hallitus esittää.

Jussi Ahokas
pääekonomisti, SOSTE


Lue lisää SOSTEn suosituksista (pdf) valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2018.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: