fi | sv | eng

Tänään puhutaan köyhyydestä – mutta väheneekö köyhyys

17.10.2017, 14:14

Köyhyys on ihmisoikeusloukkaus. Siitä on päästävä, jotta kaikki pysyvät mukana yhteiskunnassa ja saavat kohtuulliset elinolot. Tätä korostaa YK:n köyhyyden vastaisena päivänä, 17. lokakuuta eurooppalainen köyhyyden vastainen verkosto, the European Anti-Poverty Network, EAPN.

Köyhyysriskissä neljännes eurooppalaisista

Yli 30:ssa Euroopan maassa toimiva EAPN haastaa kaikki ihmiset ja poliittiset instituutiot vähentämään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. EU:n alueella elää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä noin neljännes väestöstä. Riski määritellään kolmen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhkaa kuvaavan indikaattorin avulla: pienituloisuuden, vakavan aineellisen puutteen ja vajaatyöllisyyden.

Suomessa järjestetään köyhyyden vastaisena päivänä kymmeniä Asunnottomien yön tapahtumia eri puolilla maata. Suomen EAPN-verkosto, johon on mukana Helsingin tapahtumassa muun muassa levittämässä faktatietoa köyhyydestä ja jakamassa sosiaaliturvan tarkistuslistoja. Verkosto on toimittanut Köyhyys – syitä ja seurauksia -kirjan. SOSTE on aktiivinen toimija Suomen EAPN -verkostossa.

Hallituksen toimet eivät vähennä köyhyyttä

Hallituksen ajankohtaisilla toimilla köyhyys ei näytä vähentyvän. SOSTE toteaa, että perusturvan riittävyyttä heikentävät merkittävästi 2016 ja 2017 tehdyt etuuksien tason leikkaukset ja vuosille 2018–2019 päätetty etuuksien indeksijäädytys.

SOSTE on viimeksi kommentoinut hallituksen esitystä asumistukilain muuttamiseksi. Asumistuen leikkauksia on perusteltu pyrkimyksellä purkaa työnteon kannustinloukkuja ja hillitä vuokrien nousua. SOSTEn lausunnossa todetaan, että esitetyillä keinoilla on epätodennäköistä saavuttaa näitä tavoitteita. Sen sijaan leikkaukset vaikeuttavat pienituloisten toimeentuloa ja lisäävät toimeentulotuen asiakasmääriä.

SOSTE pääekonomisti Jussi Ahokas toteaa blogissaan, että valtion ensi vuoden talousarvio vaikuttaa siten, että käytettävissä olevat vuositulot pienenevät kahdessa alimmassa tulokymmenyksessä, kun muissa ne pysyvät ennallaan tai nousevat. Alimmassa tulokymmenyksessä käytettävissä olevat vuositulot putoavat valtiovarainministeriön laskelman mukaan 37 euroa.

”Kun toimeentulo on muutenkin jo äärimmäisen tiukalla, tämä keski- tai suurituloiselle pieneltä tuntuva tulojen lasku on merkittävä.”

Myös EU:n tekemät havainnot Suomen köyhyystavoitteista ovat jääneet vähälle huomolle. Tästä voit lukea lisää SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukkaan bloggauksesta Kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa.

Kuka kirjoittaa kunnioittavasti köyhyydestä?

Parhaillaan etsitään ehdokkaita Suomen EAPN:n Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi. Kuka tahansa voi ehdottaa tunnustuksen saajaksi toimittajaa, jonka jutussa tai ohjelmassa köyhyyttä on käsitelty analyyttisesti ja köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Juttuja voi ehdottaa 2. marraskuuta asti. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati.

EAPN-verkosto antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluville eri foorumeilla. Köyhyyden vastaisen päivän tiedotteessaan se lainaa Suomen EAPN:n jäsentä, joka korostaa, että sosiaaliturvaetuuksien tason nostaminen olisi tärkein keino vähentää köyhyyttä. ”Asumismenojen jälkeen pienestä eläkkeestä ei riitä rahaa ruokaan ja lääkkeisiin – täytyy valita, kumpia hankkii.”

Lisätietoa

  • erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE anna.jarvinen(at)soste.fi
  • pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE jussi-ahokas(at)soste.fi
  • puheenjohtaja Tiina Saarela, EAPN Fin, tiina.saarela(at)evl.fi

Erja Saarinen
SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: