fi | sv | eng

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tärkein tavoite

14.03.2017, 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja kuntia yhdistää päämäärä, ihmisten hyvinvointi. Kuulemalla, tukemalla ja ottamalla järjestöjä mukaan valmisteluun saavutetaan yhteinen tavoite. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee olla kunnan ensisijainen tavoite. SOSTEn tavoite huhtikuun kuntavaaleissa on hyvinvointikunta, joka rakentuu järjestöjen ja kuntien yhteistyöllä.

”Valtio varaa maakuntien rahoitukseen noin yhden prosentin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. Hyte-rahan tulee olla merkittävästi suurempi, jotta maakuntia kannustetaan riittävästi alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lisäksi olennaista on, että hyte-raha otetaan käyttöön suunniteltua aikaisemmin,” pääsihteeri Vertti Kiukas painottaa.

Järjestöjen osaaminen hoidon ja hoivan kehittämisessä ovat voimavara, jota on ehdottomasti hyödynnettävä ihmislähtöisten palveluketjujen suunnittelussa niin kunnissa kuin maakunnissa. Järjestöt ovat luontevia yhteistyökumppaneita kunnille erityisesti vertaistuessa ja vapaaehtoistoiminnassa.

Kunta-avustukset ovat järjestöjen elinehto

Kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) järjestöjen saamista kunta-avustuksista oli vuonna 2015 suuruudeltaan alle tuhat euroa. Yhdistettynä tuhansien vapaaehtoisten toimintaan, kuntien avustuksilla saadaan aikaan isoja tuloksia. Riittävillä toiminta-avustuksilla kunta ylläpitää järjestöjen tarjoaman osallisuuden, neuvonnan ja tuen sekä toimet, joilla lievitetään yksinäisyyttä ja osattomuutta.

”Ilman aktiivisia kansalaisjärjestöjä kunta on pelkkä hallintorakenne. Elävä kunta on kuntalaisten tekemä, vahvaan kansalaisyhteiskuntaan nojaava yhteisö”, pääsihteeri Kiukas linjaa.

Paikallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on Suomessa kaikkiaan noin 10 000. Joukossa on muun muassa kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjä, päihde- ja mielenterveysjärjestöjä, lapsi- ja perhejärjestöjä sekä ikääntyneiden järjestöjä. Järjestöissä on noin 1,3 miljoonaa jäsentä ja niissä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista ja 260 000 vertaistukijaa.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n SOSTEen kuuluu 218 valtakunnallista järjestöä. SOSTEn jäsenjärjestöt paikallisyhdistyksineen kattavat valtaosan Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Järjestöjä koskevat luvut koskevat SOSTEn jäsenjärjestöjä.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää

Infografiikka SOSTEn jäsenjärjestöistä

SOSTEn kuntavaaliteesit

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: