fi | sv | eng

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto kuuli järjestöjä

22.05.2017, 14:56

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) järjesti 22.5.2017 toimintahistoriansa ensimmäisen järjestökuulemisen. Järjestöraatiin osallistui edustajia seitsemästä järjestöstä. Raadin kokoamisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä SOSTEn kanssa.

Tilaisuus liittyi PALKOn alaisen mielenterveys- ja päihdejaoksen valmisteilla olevaan suositukseen psykoterapioista.

Potilasjärjestöt ovat toivoneet voivansa osallistua tiiviimmin PALKOn toimintaan ja tuoda palvelunkäyttäjien ääntä kuuluviin jo suositusprosessien varhaisessa vaiheessa. Neuvostossa ei ole järjestöedustusta.

PALKO määrittelee saatavilla olevia palveluja

PALKOn tehtävänä on määritellä, seurata ja arvioida Suomessa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluja. Määrittelemällä palveluvalikoiman kokonaisuutta yhdenmukaistetaan julkisten palvelujen tarjontaa ja edistetään yhdenvertaisuutta eri puolella maata.

PALKO miettii, miten palveluihin käytettävissä olevat rahat käytetään eettisesti ja vaikuttavasti oikein. Hoitoa ja palveluja tuotetaan potilaita varten, joten potilaan näkökulmaa ei voi ohittaa valmistelussa.

Hyvä kokemus järjestökuulemisesta

Kokemus ensimmäisestä kuulemisesta oli hyvä sekä tilaisuuteen osallistuneilla järjestöillä että PALKOlla. Järjestöt toivat monipuolisesti esille mm. psykoterapiaa tarvitsevan elämään, arkeen ja palveluihin hakeutumiseen liittyviä asioita. Järjestöiltä toivotaan erityisesti tietoa sellaisista potilaiden elämänlaatuun liittyvistä asioista, jotka eivät muuten nouse esille kirjallisuudesta.

Järjestökuulemiset jatkuvat

Tarkoitus on jatkaa järjestökuulemisten kehittämistä ja pilotointia PALKOssa ensi syksynä. Jos kokemukset ovat jatkossakin hyviä, kuulemisesta on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA) on aiemmin ollut mukana lisäämässä järjestöjen osallisuutta lääkkeiden hintalautakunnan päätösprosesseissa.

Lue lisää: PALKO

Lisätietoja: erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: