fi | sv | eng

Tulevaisuuden kunta rakennetaan yhteiskehittämisellä

26.01.2017, 13:30

SOSTE on pilotoinut yhteistyössä Kuntaliiton ja Kainuun sote-kuntayhtymän kanssa Arjen pelastajat-toimintamallia Kainuussa vuoden 2016 aikana. Mallissa yhdistyvät SOSTElle tärkeät näkökulmat kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyö.

Arjen Pelastajat on siitä mielenkiintoinen malli, että kuntalaiset ovat yhdessä päättäjien, kunnan ja järjestöjen kanssa ideoineet mallin, jota he itse toteuttavat.

”Kainuussa pilotoidun Arjen Pelastajat -yhteiskehittämisen tuloksena olemme oppineet, että yhteiskehittäminen vaatii panoksia, mutta antaa onnistuessaan ennennäkemättömiä tuottoja. Onnistuakseen yhteiskehittäminen vaatii kunnalta sitoutumista ja toimintaedellytyksenä on kuntalaisten osallistaminen. Aktiiviseen kumppanuuteen tarvitaan rakenteita ja resursseja sekä koordinointia”, SOSTEn johtaja Anne Knaapi sanoi Arjen Pelastajat loppuseminaarissa Kajaanissa torstaina.

”Järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyö tulee korostumaan tulevaisuuden kunnassa. Kumppanuuden syntyminen edellyttää aktiivista roolia sekä kunnilta että järjestöiltä. Toivommekin, että kunnat alkaisivat miettiä kunnan roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä tulevaisuuden hyvinvointikunnassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, SOSTEn johtaja Anne Knaapi totesi.

Ikäihmisten ja nuorten kohtaamisia

Yhteisellä kehittämisellä SOSTE on hakenut uusia toimintatapoja kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Arjen pelastajat -mallissa ikäihmiset ja nuoret yhdistävät osaamisensa vapaaehtoisen toiminnan kautta. Toiminnalla on haluttu parantaa nuorten ja ikääntyneiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja työelämäkykyjä sekä edistää kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta käytännöllisen toiminnan avulla.

Nuoret voivat opastaa ikäihmisiä esimerkiksi tietotekniikan käytössä, kuten Nuorten Ystävien Klubitalo Tönärin pilottihankkeessa Kajaanissa on tehty. 

Hyrynsalmella konkreettisena järjestöjen ja kunnan yhteiskehittämisenä syntyi Kainuun Muistiyhdistyksen ja Hyrynsalmen kunnan ”Laula kanssain” -tuokiot, joihin osallistui syksyn aikana 6.luokkalaisia ja ikäihmisiä.

”Tilaisuuksien tarkoituksena oli, että nuoret ja ikäihmiset kohtaavat musiikkituokioiden merkeissä ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus tavata ikäihmisiä ja päinvastoin. Tilaisuuden koostuivat aivojumppaharjoituksista ja yhdessä laulamisesta. Laulut ovat olleet enemmän ikäihmisille suunnattuja lauluja, mutta yhtenä kertana tilaisuudessa on kuunneltu myös nuorten toivomia lauluja youtubesta. Tarkoituksena on jatkaa toimintaa jatkossakin”, Kainuun Muistiyhdistyksen Muistiluotsi-vastaava Lea Torvinen kertoo.

Lue lisää

SOSTE yhteistyöhön Kuntaliiton ja Kainuun soten kanssa

SOSTEn kuntavaaliteesit

Marjo Riitta Tervonen