Järjestöbarometri kokoaa jälleen tänä vuonna ajankohtaista tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista. Tuloksista julkaistaan lokakuussa 2022 kolmastoista suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtaistilannetta kuvaava Järjestöbarometri.

Järjestyksessään kolmastoista Järjestöbarometri tarjoaa tuttuun tapaan monipuolisen ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveysjärjestökenttään ja sen toimintaan. Muun ajankohtaistiedon lisäksi tämänkertaisessa barometrissa tarkastellaan

  • kuluneiden koronavuosien vaikutuksia paikallisyhdistystoimintaan,
  • järjestöjen toiminnan rahoitusta,
  • järjestöjen digitaitoja ja niiden ihmisille tarjoamaa digitukea,
  • järjestöjen toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä
  • erityisteemana järjestöjen autonomiaa.

Järjestöjohtajien haastattelut

Barometrista löytyy myös neljä järjestöjohtajien haastatteluja. Löydät ne pdf-muodossa alta.

Mari Kiuru, puheenjohtaja, Suomen ultraharvinaiset ry
Yksin jäämisen kokemus yhdistää ultraharvinaisia potilaita ja heidän läheisiään

Virpi Dufva, toiminnanjohtaja, Valli ry ja Sari Vapaavuori, kehitysjohtaja, Valli ry
Järjestöt ovat ihmisen ääni digitalisaation keskellä

Taneli Saari, toiminnanjohtaja, Tunne ry
Tunne ry kehittää keinoja käsitellä ilmastotunteita

Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
Rahoituksen ehdot uhkaavat järjestöautonomiaa, myös järjestön omat rakenteet voivat olla uhka

Näytä enemmän >
Infograafi Järjestöbarometri 2022 tuloksista, joiden mukaan 67 % järjestöistä arvioi autonomiansa tällä hetkellä riittäväksi ja 16 % riittämättömäksi ja 71 % järjestöistä näkee tulevaisuudessa autonomiaansa uhkaavia erityisiä riskejä.
Infograafi Järjestöbarometri 2022 tuloksista, joiden mukaan 81 % järjestöistä rahoittajien vaatimat toiminnan arviointimittarit vaikuttavat järjestön tavoitteiden asetteluun, 74 % järjestöistä rahoittajien avustuslinjaukset vaikuttavat toiminnan suuntaamiseen tai sen kohderyhmiin ja 55 % järjestöistä rahoittajien avustusstrategiat vaikuttavat järjestön strategisiin linjauksiin.
Infograafi järjestöbarometri 2022:sta. 80 %:lla sote-yhdistysistä on jäsenistössä ja kohderyhmissä ihmisiä, joilla on digitaitojen puutteita