fi | sv | eng

Tutkimusapua jäsenjärjestöille

11.10.2016, 15:55

Järjestöbarometri 2016:n mukaan 35 prosenttia valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ostaa tutkimuksia ja selvityksiä hankeluontoisesti, lisäksi 7 prosenttia on ulkoistanut tutkimustoimintansa.

Lopputuloksen laatuun ollaan paikoin tyytymättömiä. Toteuttaja ei usein tunne järjestötoimintaa tai tuotettu tieto vaatii tuntuvan lisätyön. Hyvätkin tutkimusaineistot voivat jäädä vajaalle hyödyntämiselle, koska tutkimus ei kuulu välttämättä kenenkään työnkuvaan tai ydinosaamiseen.

SOSTEn jäsenjärjestöt tiedustelevat aika ajoin SOSTElta tutkimusapua. Vuonna 2017 kokeillaan, voiko SOSTE vastata jäsenpalveluna edulliseen jäsenpalveluhintaan jäsenjärjestöjensä kohdennettuihin tutkimustiedontarpeisiin.

Kokemus jäsenjärjestöjen käyttöön

Ensisijaisesti tarkoitus on soveltaa konseptia jäsenjärjestöille tarjottavista survey-pohjaisista tutkimuspalveluista. Tämä ote mahdollistaa kustannustehokkaan ja vertailukelpoisen tavan selvittää mm. henkilöjäsenten tuentarpeita tai luottamusjohdon kokemuksia toiminnasta.

Tällä hetkellä jäsenjärjestöt saavat SOSTEn julkaisuista vapaakappaleet, lisäksi verkossa jaetaan dioja ja verkkojulkaisut. Järjestöbarometri-konseptiuudistuksen myötä materiaalia on entistä laajemmin hyödynnettävissä järjestöbarometri.fi -verkkosivulta. Vastaava muutos toteutetaan ensi keväänä Sosiaalibarometrissa, jolloin myös nämä materiaalit ovat entistä helpommin jäsenjärjestöjen vaikuttamisen tukena.

SOSTEssa on vahva osaaminen järjestötutkimuksesta ja menetelmällisesti erityisesti kvantitatiivisesta tutkimuksesta. SOSTEn tutkijat ovat aiemmin tehneet tutkimuksia ja selvityksiä jäsenjärjestöille. Kohderyhminä ovat olleet mm. järjestön henkilöjäsenet, valtakunnallisen liiton jäsenyhdistysten luottamushenkilöt tai julkisen sektorin palveluista vastaavat.

Järjestöt ovat käyttäneet tuloksia mm. vaikuttamiseen ja oman toimintansa kehittämiseen jäsenistön tarpeiden pohjalta.

Jäsentutkimuskonsepti: dialogisuus, nopeus ja käytettävyys

Keskeistä on sovittaa järjestön oma vahva asiantuntemus ja tiedontarpeet SOSTEn tutkijoiden menetelmäosaamiseen. Lähtökohdat käydään siksi ensin huolella yhdessä läpi. Tällöin sovitaan myös toteutettavan tutkimuksen laajuus.

Laajimmassa mallissa SOSTEn tutkijat laativat kyselyn sekä analysoivat tulokset ja kirjoittavat tutkimusraportin. Johtopäätösosuus laaditaan jäsenjärjestön kanssa yhteistyössä relevanttien tulkintojen varmistamiseksi.

Tutkimuksen sisällöstä, laajuudesta, ajankohdasta sekä toteuttamisen vaatimasta ajasta ja syntyvistä kuluista neuvotellaan ja laaditaan työn aluksi sopimus, josta ilmenevät myös kustannukset.

Mikä erityistä SOSTEn jäsentutkimuksissa?

  • SOSTEn jäsenjärjestöille, jäsenpalveluhintaan. Tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.
  • Yhteinen tarpeiden määrittely, kysymysten täsmentäminen ja yhteistyö tulosten tulkinnassa.
  • Käytössä sosiaali- ja terveysjärjestöjä sekä ajankohtaisia sosiaali- ja terveyspoliittisia teemoja koskeva asiantuntemus.
  • Survey-osaaminen, nopeus sekä kohderyhmästä riippuen mahdollisuus verrata tuloksia väestötason hyvinvointi-, palvelu- ja järjestöaktiivisuuskokemuksiin.
  • Vankka kokemus tiedon tuottamisesta vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi.
  • Laajimmillaan lopputuloksena esitaitettu tutkimusraportti.

Kiinnostuitko?

Otamme vastaan tilauksia ensi vuonna tehtävistä tutkimuksista parhaillaan. Tiedustelut osoitetaan tutkimustiimille, joka koordinoi toimintaa. Päävastuinen tutkija on Lari Lindholm. Työssä käytetään koko tutkimustiimin osaamista. Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Eronen, anne.eronen (at) soste.fi, johtaja Timo Lehtinen, timo.lehtinen (at) soste.fi.

Anne Eronen
tutkimuspäällikkö
SOSTE