fi | sv | eng

Työkykykoordinaattorin työ on ratkaisuihin keskittyvää

07.05.2018, 14:42

Jokaisella työhön haluavalla tulee olla mahdollisuus tehdä työtä, myös silloin, kun hänellä on työntekoon vaikuttava sairaus tai vamma. Tarvitsemme muutosta nykyiseen tilanteeseen, jossa työkyvyn alenema estää liian monen työhön pääsemisen tai työssä jatkamisen.

Muutos kohti tasa-arvoista, monimuotoista ja esteetöntä työelämää on mahdollinen, sen askeleita on jo tunnistettavissa. Meillä on paljon keinoja ja palveluita ihmisten auttamiseksi ja tukemiseksi työelämäpolulla. Ne on vain saatava tehokkaasti käyttöön. Ihmiset tarvitsevat työtä ja toimeentuloa ja yhteiskunta tarvitsee kaikki mukaan työelämään. Suuri joukko työikäisiä tarvitsee kuitenkin apua, tukea, neuvoja ja keskustelukumppania päästäkseen työhön, tai voidakseen jatkaa siellä. Työelämä tarvitsee osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, sillä työkyvyllä, mikä kullakin on. Työelämään saattamisessa työkykykoordinaattorilla on merkittävä rooli.

Nykyisten palveluiden haaste on niiden irrallisuus toisistaan, väleihin on helppo pudota. Tähän tarvitaan sitä osaamista, joka työkykykoordinaattorilla on. Hän on rinnalla kulkija ja henkilökohtainen tuki, jota ei kaikilla lähiyhteisössään ole.

Työkykykoordinaattori on sosiaali- ja terveydenhuollon, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluissa, työpaikoilla, oppilaitoksissa ja järjestöissä toimiva ammattilainen, joka tuntee palvelut, keinot ja etuudet sekä työelämän ja työkyvyn haasteet. Työkykykoordinaattori osaa räätälöidä yhdessä työhön pyrkivän henkilön kanssa hänen tarpeitaan vastaavat palvelut.

Työkykykoordinaattori ratkaisukeskeinen

Työkykykoordinaattorin päähuomio on ratkaisukeskeisen lähestymistavan mukaisesti vaihtoehdoissa, mahdollisuuksissa, onnistumisissa. Ihmiset, joilla on vaikeuksia jatkaa työssä tai päästä sinne sairauden, vamman, tai muun osatyökykykyisyyden vuoksi, ovat usein riittävästi kuulleet ja pohtineet esteitä ja rajoitteita. He saattavat olla pettyneitä ja kokea epäonnistuneensa pyrkimyksissään omasta syystään, vaikka kyse olisi siitä, että palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. Silloin on erityisen tärkeää, että joku kohtaa heidät arvostavasti ja keskittyy osaamisten, lahjakkuuksien, kykyjen ja taitojen tutkimiseen. Ne ovat saattaneet unohtua, tai niistä ei osata kertoa. Ratkaisu- ja voimavaralähtöinen lähestymistapa on paras avain, kun mieli on matalalla. Työkykykoordinaattorin osaamista on hyvän ja luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaan, eli apua ja tukea tarvitsevan henkilön kanssa. Näillä samoilla periaatteilla hän työskentelee toimijoiden yhteistyöverkostossa ja työnantajayhteistyössä, onnistuakseen työssään ja asiakkaansa parhaaksi.

Ratkaisukeskeisen työotteen erityinen vahvuus on se, että tutkitaan ja kartoitetaan, mitä ihminen itse tilanteestaan ajattelee ja miten sen kokee. Haetaan yhdessä vaihtoehtoja ja toiveita, joista yhdessä muodostetaan tavoitteet. Työkykykoordinaattori koordinoi, ottaa vastuun, toimii case managerina ja huolehtii, että ratkaisut löytyvät.  Työkyvystä puhutaan suhteessa työhön. Eli ei ole vain tietty määrä työkykyä, vaan työ sovitetaan työkykyyn. Pääsääntöisesti ihmiset haluavat töihin ja jatkaa työssä.                           

”Mitä hyvää siitä seuraa, jos pääset palaamaan työhön”, kysyy työkykykoordinaattori. ”Koko elämä kohenee ja mun mielentila paranee.”

Ratkaisukeskeisesti keskustelemalla voidaan tukea myös työpaikan avointa, asiallista suhtautumista ja hyvä keskusteluilmapiiriä, jotka ovat tärkeitä kaikille. Kun työpaikan ilmapiiri on myönteinen, mahdolliset työhön liittyvät järjestelytkin helpompi toteuttaa. Sairauden jälkeinen työhön paluu voi olla haaste palaajalle. Työkykykoordinaattorin apu, niin työntekijän kuin työnantajan tukena, avaa tarvittaessa ovia korkeidenkin kynnysten yli.   

Osatyökykyisille tie työelämään, eli OTE – hallituksen kärkihankkeen yksi tehtävä on saada työkykykoordinaattori mahdollisimman moneen organisaatioon ja kouluttaa heitä alueellisesti kattavasti. Työkykykoordinaattorimalli on tutkitusti tuloksia tuottava (OSKU – ohjelma 2013-2015, STM) Se on löytänyt paikkansa muutosta ja uudistusta tuottavana tapana toimia palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla. Työkykykoordinaattorin hyödyntämistä on ehdottanut mm. Kuntoutuksen uudistamisen komitea (2017).

Raija Tiainen
STM, OTE - kärkihankkeen projektin, koulutuksella muutokseen, projektipäällikkö


Bloggaus on toinen kuusiosaisesta blogisarjasta, jossa kuntoutuksen asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista kuntoutuksen uudistamiseen liittyvistä teemoista. Sarjassa käsitellään kuntoutuksen kiperiä kysymyksiä sekä kuntoutujien asemaan ja mahdollisuuksiin vaikuttavia aiheita. Kirjoittajat ovat Kuntoutusverkostosta, joka on SOSTE:n ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 88 kuntoutuksen toimijaa, järjestöä ja viranomaistahoa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Toimintaterapeutit käyttöön

Nimi: Talava

Toimintaterapeuteilla on tähän työhön erinomainen koulutus. Heidän hallussaan on työkykyyn liittyviä arviointimenetelmiä, kyky portaistaa työtehtäviä ja laaja tietämys kuntoutuksen kentästä.

08.05.2018, 10:36