fi | sv | eng

Työttömyys on monen tekijän summa

04.04.2018, 12:50

Professori Juho Saaren työryhmä käsittelee työttömyyttä ja työllistymistä monesta eri näkökulmasta. Työryhmä nostaa esiin kannustinloukut, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, osaamistason nostamisen sekä useita osatyökyisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Paljon hyviä tavoitteita, joista osaa jo valmistellaan eri työryhmissä, mutta ilman taloudellista panostusta pelastavat toimet jäävät vähälle huomiolle. On hyvä, että eriarvoistumista ehkäistään, mutta olisin toivonut myös panostusta heihin jotka ovat jo pudonneet kelkasta.

Etuus- ja palvelujärjestelmän tulee tukea työllistymistä ja työssä pysymistä

Nykyisen sosiaaliturvajärjestelmämme ymmärtäminen vaatii välillä korkeampaa matematiikkaa. Järjestelmä on niin monimutkainen, että se luo itsessään tilanteita joissa työn vastaanottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tästäkin syystä etuusjärjestelmän selkeyttämiselle on tilausta.

Työryhmä nostaa esiin myös, ettei etuus- ja palvelujärjestelmä tue tarpeeksi työn ja perheen yhteensovitusta muuttuvassa työelämässä ja moninaisissa perherakenteissa. Omaisen tilapäisen auttamisen mahdollistaminen hoivavapaakorvauksen avulla on tervetullut ja kannatettava ehdotus työn ja omaishoidon yhteensovittamiseksi. Raportissa mainitaan myös perhevapaiden käytön epätasainen jakautuminen, muttei oteta siihen muuten mitään kantaa. Perhevapaauudistus on nyt taidettu kokonaan haudata?

Työttömyydenhoito edellyttää proaktiivista otetta, mutta reaktiivisuuttakaan ei saa unohtaa

TE-johtajien mukaan työllisyyttä heikentää eniten se, että työnhakijoiden osaaminen ja työn vaatimukset eivät kohtaa (Sosiaalibarometri 2017). Onkin hyvä, että työryhmä on kiinnittänyt huomiota osaamistason nostoon erityisesti työttömyyttä ehkäisevänä toimena. Koska vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein työhön paluun tai työllistymisen, on myös kaikki kehittäminen tämän syrjäytymiskierteen ehkäisemiseksi tervetullutta. Työryhmä esittää myös erilaisia malleja ja toimintatapoja sekä hyvien käytäntöjen hyödyntämistä vaikeasti työllistyvien aktivoinnin ja osatyökykyisten työmarkkinaosallisuuden parantamiseksi.

Pelkkä proaktiivinen työttömyydenhoito ei kuitenkaan auta yli niitä 117 000 henkilöä, jotka ovat olleet yli vuoden työttöminä. Sosiaalibarometrissa TE-johtajat toivat esiin, että pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi heikentynyt työkyky vaikuttaa paljon työllisyyteen. Tästäkin syystä tarvitaan myös taloudellista panostusta valmennukseen ja tukeen, työ- ja toimintakykyä tukeviin palveluihin sekä palkkatukeen.

Päivi Kiiskinen
erityisasiantuntija, SOSTE


Tämä bloggaus on osa SOSTEn kuusiosaista blogisarjaa, jossa arvioidaan professori Juho Saaren eriarvoisuutta käsitelleen työryhmän loppuraporttia. Sarjan osat ovat:

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: