fi | sv | eng

Uudenlainen julkinen hallinto syntymässä Suomeen

12.10.2018, 14:30

Kunnat, maakunnat, valtio – ne muodostavat täysin uudenlaisen julkisen hallinnon Suomeen sekä rakenteellisesti että toimintatavoiltaan. Maakunta- ja sote-uudistus luo sekä uudet rakenteet että uudistaa toimintatapoja, jotka tapahtuvat valinnanvapauden systeemimuutoksen, digitalisaation, teknologian ja uudistuvan johtajuuden kautta. Kansalaiset, yritykset ja järjestöt kohtaavat tulevaisuudessa entistä yhtenäisemmän, selkeämmän ja joustavamman julkisen toimijajoukon.

Selkeä työnjako, hyvä yhteistyö ja katse asiakkaissa mahdollistavat uuden kulttuurin syntymisen, näin itse uskon.

Roolit muuttuvat

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa kuntien roolia merkittävästi. Kustannuksiltaan suurimmat ja vaikeimmin ennakoitavat hallittavat kulut siirtyvät maakunnille. Kuntien talous tulee jatkossa olemaan huomattavasti paremmin ennakoitavissa.

Iso haaste ja yhteinen tavoite kunnilla ja maakunnilla on sujuvan yhteistyön rakentaminen esimerkiksi lasten ja perheiden sekä työttömien palveluissa. Erilaiset allianssimallit ovat hyviä esimerkkejä uusista toimintatavoista. On hyvä muistaa, että ihan perinteinen yhdessä tavoitteista ja keinoista sopiminen on sekin yhä toimiva malli.

Valtion rooli muuttuu sekin. Uudenlainen kuntatoimija ja itsehallinnollinen maakunta tarvitsevat rinnalleen – kumppanikseen – hyvin toimivan valtionhallinnon ja johdonmukaisesti johdetun ja toimivan valtiotoimijan. 

Uusi julkinen hallinto on aina haaste myös Suomen aktiiviselle järjestötoimijajoukolle. Yhteistyösuhteet on luotava uudelleen uusien toimijoiden kanssa. Järjestöjen vahvaa roolia palvelujen tuottajana ja vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää entisestään vahvistaa ja kehittää.

Rakennemuutokset ovat vielä pientä

Maailma ympärillämme on myös muutoksessa. Digitalisaatio on jo keskellämme. Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella –selonteon luonnos on juuri lausunnoilla ja se löytyy Lausuntopalvelusta. Haastankin kaikkia siihen perehtymään! Luonnoksessa kerrotaan kattavasti digitalisaation ja tekoälyn tuomat haasteet ja mahdollisuudet Suomelle.

Yhteiskunta, julkinen sektorin siinä mukana, on todellisen murroksen edessä pelkästään näiden ilmiöiden kautta. Rakennemuutokset ovat siinä rinnalla pieniä asioita.

Nyt olisikin syytä pohtia, miten Suomi ottaa aidon, ison ja hallitun loikan tässä kehityksessä. Myös maakunta- ja sote-uudistuksen isojen tavoitteiden onnistumiseksi digitalisaation kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.  Ajetellaanpa palvelujen saatavuutta. Teknologia tuo uusia mahdollisuuksia, mutta vaatii meiltä samalla uuden oppimista ja vanhasta luopumista. Teknologinen kehitys vie meitä myös eettiseen pohdintaan. Miten ja missä sallimme käytettävän tekoälyä? Millä arvopohjalla se äly on ohjelmoitu? Nämä ovat isoja kysymyksiä, mutta samalla erittäin mielenkiintoisia ja mahdollisuuksia tuovia.

Haastan meitä kaikkia uudistuksiin avoimella mielellä. 

Päivi Nerg

Maakunta- ja sote -uudistuksen projektijohtaja, valtioneuvosto
Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: