fi | sv | eng

Uudet infografiikat antavat maakunnittaista tietoa sote-järjestöistä

09.01.2017, 10:00

SOSTEn jäsenjärjestöjen alueellista levinneisyyttä voi nyt tarkastella SOSTEn sivuille tehdystä infografiikasta. Tiedot jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksistä ja paikallisesti toimivista säätiöistä, piireistä ja aluetoimistoista on asetettu karttapohjaan. Käyttäjä voi valita haluamansa maakunnan ja tarkastella sen tietoja lähemmin.

9 500 paikallista toimijaa

SOSTEn yli kahdensadan jäsenjärjestön toiminta ulottuu laajasti eri puolille Suomea. Niillä on jäseninään noin 9 500 paikallisyhdistystä tai paikallisesti toimivaa säätiötä, 180 piiriyhdistystä ja 80 aluetoimistoa. Suomessa toimii noin 10 000 rekisteröityä sote-alan yhdistystä, joista SOSTEn jäsenjärjestöjen jäsenyhdistykset kattavat valtaosan.

Infografiikassa esitetyt tiedot perustuvat SOSTEn jäsenjärjestöjen nettisivuihin sekä järjestöille lähettämäämme kyselyyn. Yhdistykset ja paikallisesti toimivat säätiöt on sijoitettu maakuntiin niiden kotipaikan perusteella. Aluetoimistoiksi on määritelty sellaiset toimipisteet eri kaupungeissa, joiden tehtäviin aluetoiminnan tulkittiin liittyvän.

Aineiston rajauksen vuoksi tarkasteluun ei otettu mukaan kerhoina, toimintaryhminä tai verkostoina järjestettyä toimintaa. Mukana ei ole myöskään valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä ja säätiöitä, koska niiden toimialue ei rajaudu maakunnallisesti. Näitä yhdistyksiä ja säätiöitä kartoitus toi esille noin 200.

Yhdistyksille ja säätiöille on annettu sama toimialaluokka kuin sillä SOSTEn jäsenjärjestöllä, jonka jäseniä ne ovat. Yhdistykset ja säätiöt, jotka ovat useamman SOSTEn jäsenjärjestön jäseniä, on laskettu mukaan lukuihin vain kerran.

Järjestöjen palvelut visualisoituna

SOSTEn sivuilla on myös tietoja järjestöjen palvelutuotannosta kuvallisessa muodossa. Palveluja tuottavien järjestöjen, järjestöomisteisten yhtiöiden, niiden toimintayksiköiden ja henkilöstömäärien maakunnallisia tietoja voi tarkastella karttakuvasta.

Koko maassa on lähes tuhat palveluja tuottavaa järjestöä ja noin 70 palveluja tuottavaa järjestöomisteista yhtiötä. Palveluja tuottavissa järjestöissä työskentelee noin 37 500 ihmistä. Karttakuvasta järjestöjen palvelujen tietoja eri maakunnissa voi vertailla suhteessa väkilukuun. Sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen tiedot ovat valittavissa kartalta erikseen ja koko maata koskevat avainluvut löytyvät kootusti omalta välilehdeltään.

Järjestöjen palvelutuotannon tiedot perustuvat SOSTEn elokuussa julkaisemaan selvitykseen. Selvityksessä järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut sisältävät aineiston rajauksen vuoksi ainoastaan Valviran rekisteriin ilmoitettuja palveluita.

Lari Lindholm
erityisasiantuntija
SOSTE