fi | sv | eng

Tasa-arvotyötä jatkettava

10.03.2015, 10:16

VAALIT 2015

Ville Niinistö, puheenjohtaja, Vihreät

Tulevat eduskuntavaalit ovat monella tapaa myös tasa-arvovaalit. Nyt päättyvän eduskuntakauden lopulla on käsitelty asioita, jotka liittyvät vahvasti tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen palveluiden saamiseen. Monia uudistuksia on jäänyt tekemättä, minkä vuoksi tulevalla kaudella tasa-arvon työlista ei ole suinkaan lyhyt. On uudistettava sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä työelämää. On jaettava vanhemmuuden kustannuksia, hoivavastuuta ja parannettava naisten asemaa työelämässä.

Vihreät tahtovat uudistaa vanhempainvapaajärjestelmää. Vanhemmuuden ja työelämän tulisi olla paremmin ja joustavammin yhteensovitettavissa. Haluamme Suomeen 6+6+6 – mallin, jossa kuusi kuukautta kiintiöitetään äidin käyttöön, kuusi isän tai synnyttäneen äidin puolison. Loput kuusi kuukautta jaetaan vanhempien yhteisellä päätöksellä. Haluamme tukea naisia työelämässä ja miehiä hoivavastuun jakamisessa.

"Julkiselta sektorilta
leikkaaminen on huonoa tasa-arvopolitiikkaa."

Työelämän tasa-arvoa parannetaan, kun vanhemmuudesta syntyneitä kustannuksia jaetaan tasaisemmin työantajien kesken. Nykytilanteessa työnantajat pitävät naisen palkkaamista valitettavasti taloudellisena riskinä ja erityisesti nuorten naisten työllistyminen kärsii nykyisestä järjestelmästä. Uudistuksella vähennetään naisten määräaikaisia työsopimuksia sekä poistetaan naisten yrittäjyyden esteitä.

Toinen keskeinen tasa-arvokysymys politiikassa liittyy keskusteluun julkisen talouden ylläpidosta. Kun puhumme hyvinvointivaltion keskeisten palveluiden tilasta, puhumme ihmisten arjen kannalta äärimmäisen tärkeistä asioista: koulutuksesta ja terveyspalveluista. Vihreät kannattavat uudistuksia, jotka tekevät palveluistamme tehokkaampia. Esimerkiksi digitalisaatio luo paljon mahdollisuuksia, joilla palveluita voidaan tuottaa uusilla tavoilla ja resurssitehokkaasti.

Julkiselta sektorilta jatkuva leikkaaminen on heikkoa tasa-arvopolitiikkaa ja vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen palveluiden saannin.

Julkisella sektorilla on suuria naisvaltaisia aloja. Koulujemme, sairaaloidemme ja terveyskeskustemme työyhteisöt ovat naisvaltaisia. Esitykset julkiselta sektorilta leikkaamiseen ovat esityksiä naisvaltaisilta aloilta karsimisesta. Leikkauksillakin on sukupuolivaikutuksia.

Tulevalla eduskunnalla on paljon tehtävää. Tasa-arvo ei tule itsestään, siksi tarvitaan kaikkia mukaan talkoisiin. Monilla päätöksillä on selkeitä tasa-arvovaikutuksia. On valittava tarkkaan, kuinka toimitaan. Leikkauspuheen taakse ei saa häivyttää opettajien ja hoitohenkilöstön vähentämistä eikä työelämäuudistuksissa saa unohtaa tärkeimpiä tasa-arvotavoitteitamme. Vain näin Suomesta tulee parempi maa, kaikille.

Vaalien alla SOSTE on haastanut eduskuntapuolueet pienimmästä suurimpaan kertomaan omat näkemyksensä hyvinvoinnista. Nyt on vuorossa Ville Niinistö, Vihreät.

Saa kommentoida!

Lue lisää

SOSTEblogi

Keskustelua hyvinvoinnista.

Lue lisää