fi | sv | eng

Valtionvarainministeriön budjettiesityksen sosiaaliturvaleikkaukset kasvattavat tuloeroja

26.08.2016, 09:59

Valtiovarainministeriön budjettiesitys sisältää mittavat sosiaaliturvaleikkaukset. Indeksisidonnaisten sosiaaliturvaetuuksien pienentäminen vuosina 2016 ja 2017 sekä indeksijäädytykset vuosina 2018 – 2019 siirtävät toteutuessaan suuren joukon ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle. Kokonaisuutena sekä leikkaukset että veroratkaisut kasvattavat tuloeroja. Mutta on esityksessä myös parannuksia kuten rokotusohjelman laajennus, tupakkaveron korotus sekä omaishoitajien aseman parantaminen.

Verotusmuutosten osalta SOSTE kannattaa nykyisen makeisveron korvaamista sokeriverolla. Tässä mallissa veron piirissä olevien tuotteiden määrää kasvatetaan ja vero määräytyy sokeripitoisuuden mukaisesti. Sokerivero on perusteiltaan kansanterveydellinen, joten se ei ole valtiontukisääntöjen vastainen toimi. Sokeriverosta saatavilla tuloilla voidaan perua esimerkiksi lääkekorvausten leikkaukset.

Isona huolenaiheena on työllisyystoimiin ja määrärahoihin tehtyjen muutosten vaikutukset kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksiin työllistää ja sitä kautta tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Järjestöjen rooli osatyökykyisten työllistäjänä on keskeinen. Jos järjestöjen edellytyksiä työllistää edelleen heikennetään, Suomen jo muutenkin hyvin alhainen osatyökykyisten työllisyysaste pienenee entisestään. Juhlapuheiden lisäksi tarvitaan aktiivisia toimia tämän epäkohdan parantamiseksi.

Lue SOSTEn kommentit valtionvarainministeriön budjettiesitykseen 2017 (PDF) kokonaisuudessaan.