fi | sv | eng

Vapaaehtoistoiminta valtava voimavara, mutta ei pyöri ilman tukea

02.12.2016, 10:00

Lauantaina 3.12. juhlitaan vapaaehtoisia ja vapaaehtoistyötä, kun Suomessa vietetään vapaaehtoisten päivää. 

Vapaaehtoistyö on Suomessa valtava yhteiskunnallinen voimavara: sitä tekee joka kolmas suomalainen. Eurooppalaisessa vertailussa olemme vähintään Top 10:ssä. Näin arvioi yliopistonlehtori Henrietta Grönlund Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut vapaaehtoistyötä 15 vuotta ja tehnyt siitä myös väitöskirjan.

Yliopistonlehtori Henrietta Grönlund
"Näyttää siltä, että sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistyö olisi kasvussa, mikä ei ole ihme, kun ajatellaan, miten paljon esimerkiksi ikäihmisten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä puhutaan ja miten paljon uusia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia on tullut", sanoo yliopistonlehtori Henrietta Grönlund. Kuva: Jani Laukkanen
Olli Valtonen

Toiminnanjohtaja Olli Valtonen HelsinkiMissiosta kannustaa vapaaehtoisjärjestöjä pyytämään ihmisiä mukaan toimintaan: "Suomalainen on niin kunnioittava, että hän ei tyrkytä apua mutta vastaa mielellään, kun joku pyytää."
Kuva: HelsinkiMissio

"Yhtenä selityksenä on pidetty hyvinvointimalliamme. Meillä on erilaisia tukijärjestelmiä, jotka mahdollistavat sen, että ihmisillä on voimavaroja myös muuhun kuin lähipiirin hoivaamiseen. Myös kulttuuriset juuremme, luterilainen vastavuoroisuusajattelu on meillä voimakasta. Meillä korostuu motivaationa auttamishalu, verrattuna esimerkiksi USA:han, jossa nousevat esiin myös välineelliset motiivit, kuten halu saada työkokemusta ja verkostoja", Grönlund kertoo.

Haastetaan mukaan ja organisoidaan toimintaa

HelsinkiMissiossa on tänä vuonna mukana 1000 vapaaehtoista, jotka toimivat vanhusten, nuorten ja lapsiperheiden tukena. HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan.

"Kasvavin työmuotomme on keikkavapaaehtoisuus", sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli Valtonen. Se tarkoittaa sitä, että vapaaehtoinen käy keikkaluontoisesti auttamassa esimerkiksi vanhaa ihmistä, joka tarvitsee apua paketin hakuun postista.

Valtonen kertoo, että HelsinkiMissio on luonut vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmän, jossa tieto vapaaehtoistehtävistä välitetään helposti ja nopeasti kaikille alueen vapaaehtoisille.

"Meidän kokemuksemme mukaan on tärkeää, että vapaaehtoinen pääsee nopeasti kiinni hommaansa. Se on yhtä tärkeää kuin se, että apua tarvitseva saa apua nopeasti. Organisoidulla vapaaehtoistyöllä kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan nopeasti."

"Keskeistä kansalaistoiminnan ja kolmannen sektorin kannalta on haastaa suomalaisia mukaan vapaaehtoistoimintaan ja organisoida toimintaa", Valtonen summaa.

Vapaaehtoistyön uhat ja mahdollisuudet

Henrietta Grönlund sanoo, että meillä on edelleen paljon potentiaalia kehittää vapaaehtoistoimintaa osana suomalaista hyvinvointia. Grönlund kuitenkin varoittaa, ettei yhteiskuntamalliamme pidä muuttaa hyväntekeväisyysyhteiskunnan suuntaan.

"Jos vapaaehtoistyöstä tulee hyvinvointivaltion paikkaaja, se uhkaa vapaaehtoisuuden kokemusta ja vähentää auttamishalua. Meillä oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakkaus ovat rinta rinnan. Vapaaehtoistyö ei korvaa julkisia palveluja vaan täydentää niitä."

Järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen SOSTEsta sanoo, että paikallisten, vapaaehtoistoimintaan perustuvien sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan suurin uhka on sote-muutokseen liittyvä mahdollinen virhetulkinta kunnissa.

"Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle, kuntien vastuulle jää edelleen turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan ja yleishyödyllisen hyvinvointia ja terveyttä edistävän palvelutoiminnan toimintaedellytykset. On tärkeää, että kunta sote-uudistuksen jälkeenkin avustaa järjestöjä, antaa tiloja niiden käyttöön ja toimii niiden läheisenä kumppanina", Häyrinen luettelee.

Yleishyödyllisten järjestöjen kansalais- ja vapaaehtoistoiminta olisi viisasta nähdä kunnissa voimavarana, jota kannattaa tukea. Vaikka vapaaehtoiset toimivat palkatta, on naiivia ajatella, että vapaaehtoistyön laadukas organisointi ja vapaaehtoisten ohjaus ja tuki onnistuvat ilman rahaa ja työntekijöitä. On laskettu, että yhden euron sijoitus vapaaehtoistoimintaan tuottaa tulosta kuuden euron verran.

Vuoden vapaaehtoinen palkitaan Vapaaehtoistoiminnan messuilla

Vapaaehtoisten Päivän logo
Vapaaehtoistyötä tehdään kaikilla yhteiskunnan saroilla sosiaali- ja terveysalasta liikuntaan ja urheiluun, ympäristönsuojeluun, uskontoon ja maanpuolustukseen.

Vapaaehtoisten päivä näkyy sosiaalisessa mediassa. Tänä vuonna kampanjoidaan teemalla Kun tukea tarvitaan, on vapaaehtoinen lähellä. Kampanjan toteuttavat Kansalaisareena ry verkostoineen yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Metsähallituksen luontopalveluiden, Opintokeskus Siviksen sekä Kirkkohallituksen kanssa.

Vapaaehtoisten päivän tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea. Päätapahtuma Helsingissä on Vapaaehtoistoiminnan messut Vanhalla Ylioppilastalolla 3.12.2016 kello 14–18.

Kansalaisareena julkistaa ja palkitsee messuilla Vuoden vapaaehtoisen 2016, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnassa. Voittajan valitsee yleisöäänestyksessä 10 parhaan joukkoon yltäneistä ehdokkaista arvovaltainen raati, johon kuuluvat muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen, Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio ja Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä.

Valo ja OP palkitsevat vakuuttavimmat seuratoimijat 2016

Valo ja OP ovat etsineet kiitoksen ansaitsevia seuratoimijoita Vakuuttavin #seuratoimija 2016 -kampanjalla. Vakuuttavin seuratoimija on urheiluseurassa toimiva aktiivinen täysi-ikäinen, jolla on homma hallussa ja joka tietää, miten toimia tapaturman sattuessa.

Kampanjaan lähetettiin lähes 600 ehdotusta 52 ei lajista. Niistä äänestysvaiheeseen ylsi kuusi eri lajin ehdokasta. Kolme eniten ääniä kerännyttä ehdokasta saa seuralleen 1200, 800 tai 500 euron OP:n stipendin ja kutsun Urheilugaalaan. Valo ja OP julkistavat äänestystulokset Vapaaehtoisten päivänä 3.12.2016.

Partiolaiset ja Sitra haastavat #kovaaosaamista-kampanjaan

Suomen Partiolaiset ja Sitra ovat haastaneet vapaaehtoiset, järjestöt ja muut vapaaehtoistoiminnan järjestäjät mukaan #kovaaosaamista-kampanjaan. Kampanjalla muistutetaan, että vapaaehtoistyössä syntyy koko ajan arvokasta osaamista, jota kannattaa tunnistaa ja hyödyntää. Siten kansalaisjärjestöjen työn ja koulutuksen arvo tulee paremmin näkyväksi yhteiskunnassa, yksilöt saavat eväitä työllistymiseensä ja työnantajien ymmärrys työnhakijoiden osaamisesta laajenee.

Kampanjan ideana on, että vapaaehtoistoimija listaa seitsemän asiaa, jotka on oppinut vapaaehtoistyössä ja jakaa listan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kovaaosaamista.

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmällä korttikampanja

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on haastanut kansanedustajat sekä eduskunnan henkilöstön Vapaaehtoisten päivän kampanjaan Kiitos, olet tärkeä -korttikampanjalla. Sillä halutaan kiittää vapaaehtoisia siitä arvokkaasta työstä, mitä he tekevät.

Kampanjaan osallistuva kansanedustaja lähettää vapaaehtoisille itse valitsemansa joulukortin tai muun kortin, joka on täydennetty Kiitos olet tärkeä! -kampanjatarralla. Täältä voi katsoa, ketkä kansanedustajat ovat jo ottaneet haasteen vastaan. Tukiryhmän kampanja jatkuu 20.1.2017 asti.

Hyvä vapaaehtoisten päivää!

Teksti: Tuula Kolari, SOSTE

Vapaaehtoistyöhön on kehitetty runsaasti toimintamalleja, joita löytyy Innokylästä.
Seuraa kampanjoita somessa ja osallistu keskusteluun hastageilla

#vapaaehtoistenpäivä
#kuntukeatarvitaan
#seuratoimija
#kovaaosaamista

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat väyliä vapaaehtoistoimintaan, esimerkiksi

Helsingin Diakonissalaitos
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Parasta Lapsille
Pelastakaa lapset
Suomen mielenterveysseura
Suomen Punainen Risti
YAD – Youth Against Drugs

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015
Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus, Taloustutkimus

Byrokratian ongelmat ja vapaaehtoistoiminta järjestöissä
Järjestöbarometri 2014 erityisteema. SOSTE, Valo, Allianssi, RAY

  • Joka kolmas suomalainen aikuinen ilmoitti tehneensä vapaaehtoistyötä neljän viime viikon aikana.
  • 53 % vapaaehtoistyöstä on ollut ensisijaisesti järjestön tai yhteisön organisoimaa.
  • Keskimäärin vapaaehtoistyötä tehtiin 18 tuntia kuukaudessa.
  • Vapaaehtoisia Suomessa 1,368 miljoonaa.
  • Henkilötyövuosina (1 760 h/v) vapaaehtoisten työpanos on 167 890 htv.
  • Jos vapaaehtoistoiminnalle laskettaisiin 10 euron minimipalkka, vapaaehtoisen henkilötyövuoden arvoksi tulee 17 600 €.
  • Yhteensä vapaaehtoistoiminnan arvo näin laskien on 2,95 miljardia euroa vuodessa.
  • Vapaaehtoistoiminnan yleiskuva on myönteinen ja järjestöissä vapaaehtoistoiminnan edellytykset ovat säilyneet keskimäärin samoina kuin aiemmin. Haasteita kuitenkin riittää edessäpäin. Järjestöissä vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden uhkana pidettiin muun muassa sitä, että iso osa toiminta-ajasta menee muuhun kuin varsinaiseen työhön ja ihmiset turhautuvat.
  • Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden haasteena on resurssien suhteellisen määrän pieneneminen. Vapaaehtoisia tarvitaan yhä enemmän, mutta resurssit, joilla vapaaehtoistoiminta organisoidaan, eivät kasva samaa tahtia, vaan pikemminkin päinvastoin.

Taulukkoa täydennetty 2.12.2016 klo 14.55.