fi | sv | eng

Yhdessä syntyy parempi sote

16.05.2017, 10:43

Leijonanosa yhteisistä verorahoistamme kuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kun väestö ikääntyy, palveluita tarvitaan enemmän samalla kun veronmaksajien määrä vähenee. Yhtälö on kestämätön, eikä Suomella yksikertaisesti ole enää varaa odottaa. Vaikka riskejä on, sote-uudistus on tehtävä nyt.

Kilpailu kehittää

Me Suomen Yrittäjissä uskomme, että sote-uudistus onnistuu yhdessä maakuntien, yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

Miten? Avaamalla julkisesti rahoitettuja sote-palveluita terveelle kilpailulle. Kun myös yrittäjät ja järjestöt saavat tuottaa sote-palveluita ja asiakkaalle annetaan oikeus valita kuka häntä hoitaa, saamme enemmän terveyttä samalla rahalla.

Nyt suunnitellussa valinnanvapausmallissa erittäin hyviä elementtejä ovat asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Maakuntien on pakko käyttää molempia, ja molemmat ovat sekä järjestöille että pk-yrittäjille mahdollisuus. Ennen kaikkea ne ovat toimivia keinoja pitkäaikaista tukea ja hoivaa tarvitsevien henkilöiden arjen rakentamisessa. On oikein, että henkilö saa itse päättää, kuka häntä hoitaa.

Pienet toimijat ratkaisu lähipalveluihin

Se, että sote-palvelujen järjestäminen ja rahoittaminen ovat maakunnan vastuulla, ei saa tarkoittaa palvelujen keskittämistä. Ketterät toimijat, kuten pk-yrittäjät, yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä järjestöt, voivat tuottaa sote-palveluja kannattavasti ja ilman raskasta hallintoa sielläkin, missä asukkaita on vähemmän.

Sote-keskuksia syntyy enemmän, kun niiden kapitaatiokorvauksella katettava palvelupaketti käytetyimmissä peruspalveluissa ja tuottajalle asetettavat vaatimukset pidetään maalaisjärkisinä. Näin pienetkin toimijat pääsevät mukaan tuottamaan palveluita. Näin voidaan luoda pohja vaikka perinteiselle kunnanlääkärimallille. Pieni lääkäriasema voi toimia kannattavasti myös syrjäseudulla.

Maakunta paljon vartijana

Lainsäädäntö on kuitenkin vain raami. Toimivan soten, valinnanvapauden, lähipalvelut ja alan yrittäjyyden sekä järjestöjen tulevaisuuden turvaa tai tuhoaa maakunta. Lakiluonnoksen valossa näyttää siltä, että maakunta tekee päätökset, joiden kautta sote-palvelujen toimintaympäristö muodostuu. Maakunta päättää, onko pienillä toimijoilla tilaa toimia vai sementoidaanko tehoton monopoli.

Toivottavasti maakunnat tekevät päätökset niin, että kaiken kokoiset toimijat, myös pienet yrittäjät ja järjestöt saavat jatkossakin palvella suomalaisia.

Susanna Kallama
elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: