Skip to content

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöopas

Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Valtion budjetissa olevaa määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tarkoituksia ovat

  • Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistäminen
  • Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (STEA-avustus)
  • Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen.

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.  Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt ennen hakuajan päättymistä.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta. Valtionavustuskelpoisuus todetaan hakemuksen yhteydessä, esimerkiksi vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta. Erillistä valtionavustuskelpoisuushakua ei ole, niin kuin on esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä.

Avustuksia myönnetään yleisinä yleisavustuksina (yleisavustus Ay), kohdennettuina yleisavustuksina (kohdennettu toiminta-avustus Ak) ja erityisavustuksina (investointiavustus B ja hankeavustus C). Viime vuosien käytäntönä näyttää olevan, että järjestön ensimmäinen avustuskohde on joko erityisavustus (C) tai kohdennettu yleisavustus (Ak).

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustuksia haetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä erikseen julkaistavina hakuaikoina. Avustushakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA valmistelee määrärahaehdotuksen vuosittain sosiaali- ja ministerille päätettäväksi ja valvoo avustusten käyttöä. Viime vuosina on ollut käytäntönä hakea syksyisin (syyskuu) avustuskohteiden jatkovuosia ja keväisin toukokuussa uusia avustuskohteita.

Järjestöavustuksia on kohdistettu neljään avustuskokonaisuuteen:

  • Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
  • Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
  • Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen
  • Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustusten saajat ja käyttökohteet löydät STEAn Avustukset-tietokannan verkkosivulta. Verkkosivulla https://avustukset.stea.fi/ voi rajata tarkasteltavia kohteita esimerkiksi sisällön, toteuttajan tai alueen perusteella.

Avustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvät säädökset:

Avustusten hakeminen:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.8.2021 09:13

Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla

Hyvinvointitalous Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon. Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle […]

Uutinen

12.8.2021 14:33

VM:n budjettiesityksessä ei yllätyksiä – sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden turvaaminen tulevaisuudessa vaatii kunnianhimoisempaa otetta

Hyvinvointi ja terveys Ministeri Saarikon torstaina esittelemä valtiovarainministeriön budjettiesitys ei sisältänyt suuria yllätyksiä. Esitys noudattelee hyvin pitkälti kevään kehysriihessä tehtyjä päätöksiä, eikä liikkumavaraa uusille menoesityksille juuri ollut. Myös verotuksen puolella uudet avaukset jäivät vähiin. “Tässä ajassa olisi toivonut vahvempaa otetta sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden turvaamiseksi”, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas korostaa. Esitykseen liittyy nopeasti muuttuvan taloustilanteen tuomaa epävarmuutta. Esimerkiksi […]

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]