Skip to content

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöopas

Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Valtion budjetissa olevaa määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tarkoituksia ovat

  • Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistäminen
  • Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (STEA-avustus)
  • Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen.

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.  Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt ennen hakuajan päättymistä.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta. Valtionavustuskelpoisuus todetaan hakemuksen yhteydessä, esimerkiksi vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta. Erillistä valtionavustuskelpoisuushakua ei ole, niin kuin on esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä.

Avustuksia myönnetään yleisinä yleisavustuksina (yleisavustus Ay), kohdennettuina yleisavustuksina (kohdennettu toiminta-avustus Ak) ja erityisavustuksina (investointiavustus B ja hankeavustus C). Viime vuosien käytäntönä näyttää olevan, että järjestön ensimmäinen avustuskohde on joko erityisavustus (C) tai kohdennettu yleisavustus (Ak).

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustuksia haetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä erikseen julkaistavina hakuaikoina. Avustushakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA valmistelee määrärahaehdotuksen vuosittain sosiaali- ja ministerille päätettäväksi ja valvoo avustusten käyttöä. Viime vuosina on ollut käytäntönä hakea syksyisin (syyskuu) avustuskohteiden jatkovuosia ja keväisin toukokuussa uusia avustuskohteita.

Järjestöavustuksia on kohdistettu neljään avustuskokonaisuuteen:

  • Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
  • Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
  • Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen
  • Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustusten saajat ja käyttökohteet löydät STEAn Avustukset-tietokannan verkkosivulta. Verkkosivulla https://avustukset.stea.fi/ voi rajata tarkasteltavia kohteita esimerkiksi sisällön, toteuttajan tai alueen perusteella.

Avustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvät säädökset:

Avustusten hakeminen:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Artikkeli

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitusohjelma

Järjestöopas Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitusohjelma koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoitusohjelmassa on kuusi teemaa: Innovatiivinen Suomi (EAKR), Hiilineutraali Suomi (EAKR), Saavutettavampi Suomi (EAKR), Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+) ja Aineellista puutetta torjuva Suomi […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]