Skip to content

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toimintakykyä ja vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se pitää sisällään tietoisen vaikuttamisen terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja -ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Järjestöt pystyvät nopeasti vastaamaan erilaisiin hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin ja pystyvät näin tukemaan kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Järjestöt tarjoavat osallisuuden kokemuksia ja osallistumisen väyliä, mikä tukee ihmisten terveyttä merkittävässä määrin.

Uusimmat kirjoitukset

Blogi

13.9.2022

EU ottaa askeleita kohti digitaalista terveydenhuoltoa ja terveysdatan jakamista yli rajojen

Covid-19-pandemia on koetellut yhteiskuntia ja etenkin terveydenhuoltoa laajasti. Kriisin kokemuksia ja oppeja käsitellään parhaillaan monissa eri työryhmissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, jotta vastaaviin tilanteisiin osattaisiin varautua jatkossa paremmin. Parhaillaan valmistellaan muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:ssa kansainvälistä pandemiayleissopimusta. Sopimus on tärkeä, koska mikään hallitus tai instituutio ei yksin pysty torjumaan tulevia pandemioita. Euroopan komissio on myös […]

Blogi

12.9.2022

Paradoksit kuntoutukseen hakeutumisessa

Olemme Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa -tutkimushankkeessa* haastatelleet kevään ja kesän 2022 aikana kymmeniä kuntoutuksen asiantuntijoita ja Kelan kuntoutusta hakeneita henkilöitä. Haastatteluaineiston alustava analyysi on saanut meidät havahtumaan toimijuuden paradokseihin, joita kuntoutukseen hakeutumiseen liittyy. Paradoksi 1: Kuntoutusta hakeva joutuu ponnistelemaan juuri silloin, kun hän on jo valmiiksi heikoilla Niin kuntoutuksen asiantuntijoiden kuin kuntoutusta hakeneiden […]

Blogi

3.9.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityistehtävänä on tukea ruotsinkielisten sote-palvelujen kehittämistä

Ruotsinkielisten sote-palveluiden kehittämisen tuki -projektimme käynnistyi maaliskuussa. Länsi-Uudellemaalle on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan annettu yksi ruotsinkielisistä erityisratkaisuista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityistehtävänä on tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä koko maassa. Yksi projektin tavoitteista on muodostaa yhteisiä ruotsinkielisten TKIO-toimijoiden (tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja osaaminen) verkostoja kaksikielisiltä hyvinvointialueilta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Itä- ja Länsi-Uusimaa, Helsinki, Vantaa-Kerava, […]

Blogi

2.9.2022

Västra Nylands välfärdsområde har som specialuppdrag att nationellt stöda utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna

Projektet Nationellt stöd för att utveckla de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna inleddes i mars. Västra Nylands välfärdsområde har enligt organiseringslagen för social- och hälsovården tilldelats ett av de svenskspråkiga specialuppdragen inom välfärdsreformen. Västra Nylands välfärdsområde har som specialuppdrag att nationellt stöda utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna. En av målsättningarna inom projektet är att bilda gemensamma […]

Blogi

30.8.2022

Terveysveron perustaksi Sydänmerkin kriteerit – terveellinen ruoka kuuluu kaikille

Hintojen nousun myötä ihmiset joutuvat ruokaostoksilla pohtimaan entistä tarkemmin, mihin rahat riittävät. Kun rahan rooli kasvaa, muista valintaperusteista joudutaan tinkimään: valittava tuote saattaa olla halvempi, mutta epäterveellisempi. Valtiovallan tehtävä ja mahdollisuus on tukea kaikkien suomalaisten terveellisiä ruokavalintoja. Terveysperusteisen verotuksen avulla terveellisemmät elintarvikkeet olisivat edullisempia kuin epäterveelliset. Sydänmerkin kriteerit verotuksen perustaksi Terveysperusteisessa verotuksessa ei ole lähtökohtaisesti […]

Blogi

30.8.2022

Järjestöt ehtivät yhä mukaan sote-palvelujen kehittämiseen

Vuosi 2022 on ollut sote-uudistuksen toimeenpanon aikaa. Palveluja kehitetään muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Miltä kehittämistyö on vuoden mittaan näyttänyt järjestöjen näkökulmasta? SOSTEssa sote-uudistuksen toimeenpanoa on tarkasteltu sekä Järjestöbarometri 2022 -kyselyssä että Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvakyselyssä. Eri ajankohtina tehdyt kyselyt antavat tuntumaa palvelujen kehittämistyön vauhtiin. Alkuvuonna alkutekijöissä Järjestöbarometrin sote-uudistuksen etenemistä koskeviin kysymyksiin vastasivat alueelliset […]

Blogi

26.8.2022

Unelma riskittömästä siirtymisestä työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön kariutui

Sosiaali- ja terveysministeriö kokosi kolmikantaisen työryhmän pohtimaan työkyvyttömyyseläkkeiden ja ansioiden joustavampaa yhteensovittamista. Työryhmä työsti yhteensovituksen mallia kahdella hallituskaudella, mutta niin sanottua lineaarista mallia on pohdittu jo ainakin kymmenen vuotta. Yritys löytää toimiva malli kariutui kuitenkin viime hetkillä. Lue lisää: STM 4.7.2022: Lineaarisen työkyvyttömyyseläkemallin valmistelu ei etene Suomessa on yleistä, että vammainen henkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa […]

Blogi

24.8.2022

Järjestöjen toiminnan turvaaminen on osa turvallista sote-siirtymää

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille ensi vuoden alussa. H-hetkeen on enää reilut neljä kuukautta. Julkisuudessa on kannettu huolta palvelujen sujuvasta jatkumisesta vastuutahon vaihtuessa. Turvallisessa palvelujen järjestämisvastuun siirrossa on muistettava huomioida myös järjestöjen toiminta ja toimintaedellytykset. Juuri nyt olennaisin kysymys liittyy järjestöjen toimintaa turvaavien järjestöavustusten ja kumppanuussopimusten siirron valmisteluun. Asian on oltava mukana […]

Blogi

22.8.2022

Terveisiä budjettiriiheen: Terveysvero tukee syövän ehkäisyä ja syöpää sairastavien hyvinvointia

Kaupan juusto- tai jogurttihyllyllä harmittaa, että terveellisempi vaihtoehto vaatii sekä tietoista valintaa että halua ja kykyä maksaa tuotteesta enemmän. Ruoan hinta on Suomessa korkea. Lisäksi se on noussut tänä vuonna ennätystahtia, ja vauhti näyttää yhä kiihtyvän. Ruokamenot vievät kotitalouksien kuluista merkittävän osan ja ovat suurin kululuokka asumiskulujen jälkeen. Valinnat kaupan hyllyillä ovat sekä terveys- että […]

Blogi

15.6.2022

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]