Skip to content

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toimintakykyä ja vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se pitää sisällään tietoisen vaikuttamisen terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja -ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Järjestöt pystyvät nopeasti vastaamaan erilaisiin hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin ja pystyvät näin tukemaan kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Järjestöt tarjoavat osallisuuden kokemuksia ja osallistumisen väyliä, mikä tukee ihmisten terveyttä merkittävässä määrin.

Uusimmat kirjoitukset

Blogi

21.10.2021

Näin YTHS:stä tuli edelläkävijä ja suomalainen menestystarina

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on kansainvälisesti ainutlaatuinen opiskeluterveydenhuollon toimija. 90-vuotias YTHS on onnistunut säilyttämään asemansa opiskeluterveydenhuollon osaamiskeskuksena ja jopa vahvistamaan sitä esimerkiksi uusimmassa kehitysvaiheessa, laajenemisessa ammattikorkeakouluopiskelijoihin Opiskelijat omalla asiallaan Ylioppilaiden keuhkotarkastukset käynnistyivät 1930-luvulla ja rohkaisivat opiskelijat omien terveyspalvelujen suunnitteluun. Painetta lisäsi paitsi puutteellisesti järjestetty terveydenhuolto Suomessa myös se, etteivät opiskelijat saaneet kotipaikkaoikeutta opiskelupaikkakunnalleen. Tämä vaikeutti toispaikkakuntalaisten […]

Blogi

19.10.2021

En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet

Hösten är redan långt hunnen och nu framskrider vårdreformen i de nya välfärdsområdena i olika delar av landet. Projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners syntes under sommaren, efter att vårdreformens lagpaket godkänts, i insändarspalterna i olika regionala tidningar. Arbetet med att säkra organisationernas roll i Finland efter vårdreformen har fortsatt aktivt […]

Blogi

19.10.2021

Järjestöjen sote-muutostuella vilkas syksy – tulevissa aluevaaleissa riittää työsarkaa koko järjestökentälle

Syksy on ehtinyt pitkälle, ja sote-uudistus etenee nyt uusilla hyvinvointialueilla eri puolilla maata. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki näkyi kesällä heti sote-lakipaketin hyväksymisen jälkeen mielipidekirjoituksin useissa maakuntalehdissä. Työ järjestöjen roolin varmistamiseksi sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa on jatkunut kiivaana myös sen jälkeen. Elokuun lopulla järjestimme liki 400 osallistujalle webinaarin hyvinvointialueiden valmistelun käynnistymisestä. Lue lisää: Sote-uudistusta […]

Blogi

14.10.2021

Järjestöt kaipaavat kohdennettua sote-tietoa, malliesimerkkejä ja oikea-aikaista osallistumista

Järjestöjen sote-muutostuen Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta joukolta. Puheenvuorossamme pyysimme osallistujilta palautetta sitä, mitä järjestötoimijat toivovat Järjestöjen […]

Blogi

7.10.2021

Sosiaali- ja terveyspalvelut paremmiksi järjestöjen erikoisosaamisella – kehitystyössä huomioitava esimerkiksi esteettömyys ja vaikeus käyttää digipalveluita

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta toimeenpantaessa on tärkeää miettiä, miten tulevissa palveluissa ja rakenteissa huomioidaan erityisryhmien – esimerkiksi vammaisten tai ikäihmisten tarpeet. Me Järjestöjen sote-muutostuessa ajattelemme, että keskeistä on löytää parhaat mahdolliset tavat hyödyntää järjestökentän asiantuntemus jo sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa, sillä järjestöt pystyvät kanavoimaan valmisteluun asukkaiden ääntä ja kokemuksia. Järjestöjen sote-muutostuki järjesti elokuun lopulla Hyvinvointialueet tulevat – […]

Blogi

6.10.2021

Sote-uudistus etenee hyvinvointialueilla – näin järjestösi pääsee mukaan uudistukseen

Hyvinvointialueet on perustettu, ja niiden toiminnan valmistelu on käynnissä. Työ on vasta alussa, mutta vauhti kiihtyy. Nyt jokaisen järjestön on omalta osaltaan rakennettava osallisuutensa sote-uudistuksen myötä tapahtuvaan muutokseen. Sote-uudistuksen painopiste on nyt alueilla Sote-uudistuksen painopiste on siirtynyt ministeriöistä ja eduskunnasta hyvinvointialueille. Kaikille 21 hyvinvointialueelle on nimetty väliaikaiset valmistelutoimielimet lukuun ottamatta Helsinkiä, joka vastaa alueellaan sote- […]

Blogi

1.10.2021

Vakuutuslääkäritoimintaa kehitetään neuvottelukunnassa – mitä järjestöt tavoittelevat ja mitä jäi käteen viime kaudelta?

Vakuutuslääkäritoimintaa on kehitetty jo useammalla hallituskaudella. Edelliset kolme vuotta vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukuntaa luotsasi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Kesällä kapula siirtyi hänen seuraajalleen Hanna Sarkkiselle. Neuvottelukunnan uusi kausi on asetettu ajalle 3.5.2021–-30.4.2024. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat edustettuina neuvottelukunnassa neljän järjestön voimin: SOSTE Aivovammaliitto Invalidiliitto Suomen Kuluttajaliitto Usean järjestön mukanaolo on tarpeellista, sillä järjestöt kuulevat ihmisiltä toiminnan herättämästä epäluottamuksesta ja kohtuuttoman pitkistä päätöksenteon vaiheista erityisesti valitusprosesseissa. Korvausratkaisut ovat […]

Blogi

3.9.2021

Terveysveron aika on nyt

Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. Tämä asia on kaikkien tiedossa, mutta neuvonnan, ohjauksen ja valistuksen lisäksi muut keinot ovat olleet varsin vähissä. Kansanterveyden haasteet vaativat kuitenkin yhteiskunnallisia ratkaisuja ja yksi väline terveellisempään ruokaympäristöön on verotus. SOSTE ja sote-järjestöt ovat esittäneet terveysveroa, jotta ruokaympäristömme […]

Blogi

31.8.2021

Onko hyvä kuolema mahdollinen?

”Maaritin elämän loppu oli aivan turhan pitkä ja tuskainen. Viimeisten viikkojen ja päivien muisteleminen on minulle yhä hyvin vaikeaa. Vaikka Maarit sai vahvat lääkkeet ja lopulta hänet nukutettiin, näin hänen kärsimyksensä. Se oli väärin. Maarit olisi ansainnut paremman lähdön.” Näin kertoo toimittaja Vesa Kallionpää puolisonsa kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan kuolemasta juuri ilmestyneessä Anneli Juutilaisen kirjoittamassa kirjassa […]

Blogi

20.8.2021

Kansanterveyden neuvottelukunta: Mitä ja miksi?

Kuluvalla hallituskaudella kansanterveyden neuvottelukunta on yksi keskeinen poikkihallinnollinen rakenne laajalaisen terveyspolitiikan toteuttamiseksi. Toimikaudelle 1.8.2020–31.7.2023 asetetun neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida ja seurata hallitusohjelmaan kirjattujen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien tavoitteiden toimeenpanoa. Kansanterveyden neuvottelukunnan tarkoituksena on oppia ymmärtämään eri hallinnonalojen näkökulmia sekä luoda kaikkia hallinnonaloja hyödyttävät pysyvät rakenteet poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle. Neuvottelukunta toimii […]