Skip to content

Hyvinvoivat ihmiset

Yhdenvertaisessa Suomessa kaikkien on hyvä elää. Hyvinvointi on muutakin kuin tervettä. Se koostuu riittävästä toimeentulosta, turvallisesta olosta ja mielekkäästä tekemisestä. Blogissa SOSTEn asiantuntijat ja jäsenjärjestöt pohtivat hyvinvoinnin rakennuspalikoita ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Uusimmat kirjoitukset

Blogi

21.1.2022

Vuoroasuvien lasten tilanteita parannettava nopeasti

Lasten vuoroasumistilanteisiin parannuksia pohtineen poikkihallinnollisen työryhmän toimenpidesuunnitelma nostaa esiin tärkeitä kehittämiskohteita vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä palveluissa ja sosiaaliturvaetuuksissa. Suunnitelma oli lausuntokierroksella vuodenvaihteen molemmin puolin. Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että suunnitelmassa ehdotukset jätetään tulevaisuudessa toteutettaviksi tai muiden ryhmien edistettäviksi. Konkreettiset toimenpiteet ja etenemisaikataulu jäävät puuttumaan. Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen ja […]

Blogi

14.1.2022

Petteri Orpo: Uudistetaan palvelut 2020-luvulle – ihmiset jonoista hoitoon

Tammikuussa käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan päättäjät vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista ja niiden uudistamisesta. Perustettavat hyvinvointialueet ovat vasta hallinto. Itse sote-palvelut uudistetaan todellisuudessa aluevaltuustoissa pala kerrallaan. Tähän työhön kokoomus on täysillä sitoutunut. Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät […]

Blogi

12.1.2022

Yhteisvastuun uusi tuleminen

Hyvinvointivaltio Suomessa on vuosikymmeniä määrätietoisesti kehitetty lainsäädäntöä, jotta perustuslaissa julkiselle vallalle määritellyt vastuut tulisivat toimeenpannuiksi. Suomi ei ole vielä tullut valmiiksi Yksi keskeinen vastuu on julkisen vallan velvoite turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkisen vallan on myös edistettävä väestön terveyttä. Lailla taataan perustuslain mukaan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana […]

Blogi

21.12.2021

Puolueiden aluevaaliohjelmissa muistettiin järjestöt

Kävimme SOSTEssa läpi eduskuntapuolueiden aluevaaliohjelmat. Tarkastelun fokus oli ennen kaikkea siinä, miten järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyvät SOSTEn tavoitteet näkyivät ohjelmissa. Keskeiset vaalitavoitteemme liittyvät järjestöjen avun, tuen ja matalan kynnyksen toiminnan nivoutumiseen osaksi hyvinvointialueiden palveluita. Siihen, miten hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyölle on rakennettava toimivat kanavat ja miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan siten, etteivät toiminnan kohteena olevat ihmiset joudu väliinputoajiksi. Näistä asioista on linjattava hyvinvointialueiden strategioissa. Lisäksi pidämme tärkeänä, että hyvinvointialueiden hankinnat toteutetaan […]

Blogi

17.12.2021

Li Andersson: Hyvinvointivaltion tärkeimmissä työpaikoissa on voitava hyvin

On onni, että Suomessa käydään tammikuussa sosiaali- ja terveysvaalit. Tässä maassa on nimittäin kärjistymässä yhtäaikaisesti monta eri elintärkeisiin sote-palveluihimme liittyvää ongelmaa, jotka on korkea aika nostaa huomion keskipisteeseen. Keskityn näistä kysymyksistä tässä kirjoituksessa kahteen: 1. työntekijöiden hyvinvointiin ja 2. laman virheiden välttämiseen. Varmistetaan nykyistä paremmat työolot Aluevaaleissa valitaan päättäjät uusille hyvinvointialueille, joista tulee valtavia sosiaali- […]

Blogi

10.12.2021

Sari Essayah: Hyvinvointia ja kevyttä hallintoa

Sote-uudistuksen myötä yli puolet kuntien vastuista ja verotuotoista siirtyy uusille hyvinvointialueille. Alueille siirtyvien tehtävien kustannukset ovat yli 20 miljardia euroa vuodessa vuoden 2022 tasolla. Hyvinvointialueet saavat uusien tehtäviensä hoitamiseen rahoituksen valtiolta, joka puolestaan vähentää ne kuntataloudesta. Fokukseen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen Kristillisdemokraattien (KD) tavoitteena on terveempi Suomi, jota kohti pyrimme panostamalla ennaltaehkäisyyn ja terveyden […]

Blogi

8.12.2021

Iiris Suomela: Aluevaaleissa voi jokainen suomalainen olla vaalivoittaja

Vaaleja katsotaan usein nollasummapelinä. Kuka voittaa ja kuka häviää. Nämä vaalit voivat olla erilaiset. Aluevaaleissa jokainen suomalainen voi olla vaalivoittaja. Jokainen meistä tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita jossain vaiheessa elämää. Kukaan ei myöskään tiedä, kuinka pahasti voi tulevaisuudessa sairastua, tai miten elämä tulee kohtelemaan. Onkin tärkeää, että hyvinvointialueita rakennettaessa kuullaan moninaista joukkoa ihmisiä: pienten lasten vanhempia, […]

Blogi

3.12.2021

Annika Saarikko: Lähipalvelut ratkaisevat sote-uudistuksen onnistumisen

Keskusta puolustaa aluevaaleissa lähipalveluita. Olemme arvojemme mukaisesti paikallisten yhteisöjen ja ihmisläheisyyden puolustajia – keskittämistä vastaan. Lähipalveluissa on kyse myös koko sote-uudistuksen tavoitteiden onnistumisesta. Julkisten palveluiden saavutettavuus ratkaisee sen, onnistutaanko terveys- ja hyvinvointieroja kaventamaan ja yhdenvertaisuutta lisäämään. Keskittäminen ja palveluiden etäännyttäminen tarkoittavat eriarvoisuuden kasvua laajassa maassa. Peruspalveluita ja erilaisia ehkäiseviä palveluita on vahvistettava. Nykymallilla voimavarat ovat […]

Blogi

1.12.2021

Harry Harkimo: Kuusi kohtaa sote-uudistuksesta

1 En hyväksy hallituksen sote-ratkaisua, koska rahaa menee liikaa hallintoon, kun pitäisi panostaa hoitoon ja palveluihin. Pelkästään hallintomallin rakentamiseen hallitus on kertonut kuluvan 3–4 miljardia euroa. Seuraavan hallituksen on pystyttävä korjaamaan mallia niin, että rahat käytetään hoitajiin ja lääkäreihin. Tässä mallissa monen alueen rahat ovat loppu ennen kuin uudistus on edes valmis. Kunnat ajautuvat taloudelliseen […]

Blogi

24.11.2021

Ilmastonmuutoksen ratkaisussa on kyse oikeudenmukaisuudesta

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä tutkimusprofessori Minna Kaljonen kannusti sote-toimijoita ilmastotyöhön – oikeudenmukaisuuden vuoksi. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä edessämme on ennennäkemätön haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan yhteiskunnan jokaista toimijaa – erityisesti niitä, jotka puolustavat oikeudenmukaisuutta. Nyt jos koskaan on tärkeää lähteä mukaan ilmastovaikuttamiseen. Uusi IPCC-raportti, Glasgow’n ilmastokokous, valmisteilla oleva ilmastolaki, EU:n ilmastolinjaukset, ensi keväänä tehtävä […]