Skip to content

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

15.6.2022 7.59

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet.

Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom olika välfärdsområden har kunnat fundera över hur de skulle koppla sin verksamhet till strategin för sitt välfärdsområde. Strategiarbetet fortsätter inom vissa välfärdsområden i början av hösten.

Läs mer på finska: Järjestöt tuovat hyvinvointialueille ihmislähtöisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa – aivoriihikooste muistuttaa järjestöjen merkityksestä ja tukee strategiavaikuttamista

Projektets vår har färgats av anordnandet av två egna webbinarier samt talturer vid evenemang som anordnats av STEA, Institutet för hälsa och välfärd med flera. Projektets team förnyades i maj, då två nya organisationssakkunniga kom med i teamet.

Det är viktigt att välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna känner till organisationernas verksamhet i sina områden

Det är viktigt att de nya fullmäktigeledamöterna i välfärdsområdena är medvetna om verksamheten och kompetensen hos organisationerna i sina områden.

Till stöd för inskolningen av välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna gjorde ”Järjestöjen sote-muutostuki” en diaserie, med vars hjälp det är enkelt att informera välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna om omfattningen av social- och hälsovårdsorganisationernas fält samt hur organisationernas verksamhet kan stöda välfärdsområdena i social- och hälsovårdstjänsterna samt i främjandet av välfärd, hälsa, säkerhet och delaktighet.

Läs mer på Innokylä: Vad erbjuder organisationerna välfärdsområdena? Social- och hälsovårdsorganisationerna som partner till välfärdsområdena (pdf)

Modeller för organisationsunderstöd i blickfånget

Under hösten är det viktigt att se till att modeller har skapats för organisationsunderstöd inom välfärdsområdena och att anslagen ingår i välfärdsområdets och kommunernas budgetar. Det får inte ske några avbrott i organisationernas understöd när social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs från kommuner och samkommuner till välfärdsområdenas ansvarsområde.

Läs mer: SOSTE:s fullmäktigemotion för att säkerställa organisationernas verksamhetsförutsättningar i välfärdsområdet

Den kommande arbetsuppgiften är att involvera organisationerna i social- och hälsovårdsområdenas servicestigar. Under maj–juni samlade projektet in lägesinformation om hur organisationerna deltar i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna inom olika välfärdsområden. Mer information om undersökningens resultat kommer att finnas tillgänglig i slutet av sommaren.

Projektet har haft hjälp av Institutet för hälsa och välfärd i att involvera organisationernas verksamhet i arbetet med att främja välfärd och hälsa och i servicestigarna.

Projektets höst är händelserik. Vi medverkar både på M/S SOSTE-kryssningen, på Kommunförbundets Kommunmarknad och i SOSTE: s Social- och hälsopolitiska dagar. En rad temadiskussioner planeras också i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]

Blogi

9.6.2022 09:00

Kuntoutusjunasta pudonneet – millaista toimijuutta olisi lupa tavoitella?

Sosiaali- ja terveyspalvelut Jatkan Riitta Saksasen hyviä ajatuksia kuntoutuksesta. Kolmas sektori on monella elämän osa-alueella kansalaisten pulssilla. Lue lisää: Riitta Saksanen SOSTEblogissa: Kuntoutussuunnitelman tulee rokata, ei sakata! Toivo on kuntoutuksessa, epävarmuus sen saatavuudessa Järjestöihin ja yhdistyksiin kiinnittyneitä ihmisiä yhdistävät toivo tai toivottomuus, varmuus tai epävarmuus, osallisuus tai osattomuus, toimintakyky tai sen puute – usein nämä kaikki. Tällä hetkellä […]