Skip to content
Blogi

10.1.2022 13:30

Anna-Maja Henriksson: Aluevaaleissa on kyse hyvinvoinnista

Aluevaalit Tammikuun 23. päivä on historiallinen päivä. Silloin pääsemme ensimmäistä kertaa äänestämään aluevaaleissa. Aluevaaleissa on kyse todella tärkeästä asiasta, nimittäin hyvinvoinnista. Kaikki lähtee hyvinvoinnista, ja hyvinvoinnin vaaliminen ja sen kehittäminen on hyvin arvokasta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä. Aluevaaleissa valituilla valtuutetuilla on keskeinen asema, kun rakennamme uusia hyvinvointialueita. Nämä valtuutetut tulevat nimittäin päättämään esimerkiksi siitä, missä […]

Blogi

21.12.2021 10:00

Puolueiden aluevaaliohjelmissa muistettiin järjestöt

Aluevaalit Kävimme SOSTEssa läpi eduskuntapuolueiden aluevaaliohjelmat. Tarkastelun fokus oli ennen kaikkea siinä, miten järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyvät SOSTEn tavoitteet näkyivät ohjelmissa. Keskeiset vaalitavoitteemme liittyvät järjestöjen avun, tuen ja matalan kynnyksen toiminnan nivoutumiseen osaksi hyvinvointialueiden palveluita. Siihen, miten hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyölle on rakennettava toimivat kanavat ja miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan siten, etteivät toiminnan kohteena olevat ihmiset joudu väliinputoajiksi. Näistä asioista on linjattava hyvinvointialueiden strategioissa. Lisäksi pidämme tärkeänä, että hyvinvointialueiden hankinnat toteutetaan […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:05

Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhetsförutsättningar, början av året tillsammans mot välfärdsområdesvalet

Sote-uudistus Organisationernas verksamhetsförutsättningar, välfärdsområdesvalet och samarbete med olika intressentgrupper. Dessa är de teman som har präglat slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki”. I november inledde projektet de regionala diskussionerna med beredningsorganen i välfärdsområdena. Målsättningen för den regionala turnén är att stärka organisationernas dialog mellan den nationella och regionala nivån. På grund av coronaläget har en del […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:00

Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittivät kysymykset toimintaedellytyksistä, alkuvuonna kohti aluevaaleja

Sote-uudistus Järjestöjen toimintaedellytykset, aluevaalit ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Nämä ovat olleet Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittäneitä teemoja. Marraskuussa muutostuki aloitti aluekohtaiset keskustelut hyvinvointialueiden yhdyspinta- ja hankevalmistelijoiden kanssa. Pienimuotoisen aluekiertueen tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua kansallisen ja alueellisen tason välillä. Koronatilanteen takia osa keskusteluista on jouduttu siirtämään, mutta ne pystytään toivottavasti käymään alkuvuonna 2022. Sote-uudistuksen toimeenpano luo edetessään […]

Blogi

17.12.2021 09:30

Li Andersson: Hyvinvointivaltion tärkeimmissä työpaikoissa on voitava hyvin

Aluevaalit On onni, että Suomessa käydään tammikuussa sosiaali- ja terveysvaalit. Tässä maassa on nimittäin kärjistymässä yhtäaikaisesti monta eri elintärkeisiin sote-palveluihimme liittyvää ongelmaa, jotka on korkea aika nostaa huomion keskipisteeseen. Keskityn näistä kysymyksistä tässä kirjoituksessa kahteen: 1. työntekijöiden hyvinvointiin ja 2. laman virheiden välttämiseen. Varmistetaan nykyistä paremmat työolot Aluevaaleissa valitaan päättäjät uusille hyvinvointialueille, joista tulee valtavia sosiaali- […]

Blogi

15.12.2021 08:15

Niina Malm: Hyvinvoiva henkilöstö – arvokkainta, mitä meillä ei ole

Aluevaalit Sosialidemokraattien aluevaalislogan on: ’’Hyvinvointi. Arvokkainta, mitä meillä on.’’ Se on mielestäni hyvä iskulause, koska hyvinvointi on kuin talon perustus. Ilman sitä kaikki romahtaa. Hyvinvointia synnyttävien, toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden kulmakivi on hyvinvoiva henkilöstö. Arvokkain osa palvelujärjestelmäämme. Valitettavasti juuri tämä osa sote-palveluista tällä hetkellä puuttuu. Talomme on romahtamassa. Koronakriisi on ollut kaikista raskain sen eturintamassa työskenteleville, […]

Blogi

10.12.2021 09:00

Sari Essayah: Hyvinvointia ja kevyttä hallintoa

Aluevaalit Sote-uudistuksen myötä yli puolet kuntien vastuista ja verotuotoista siirtyy uusille hyvinvointialueille. Alueille siirtyvien tehtävien kustannukset ovat yli 20 miljardia euroa vuodessa vuoden 2022 tasolla. Hyvinvointialueet saavat uusien tehtäviensä hoitamiseen rahoituksen valtiolta, joka puolestaan vähentää ne kuntataloudesta. Fokukseen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen Kristillisdemokraattien (KD) tavoitteena on terveempi Suomi, jota kohti pyrimme panostamalla ennaltaehkäisyyn ja terveyden […]

Blogi

8.12.2021 08:15

Iiris Suomela: Aluevaaleissa voi jokainen suomalainen olla vaalivoittaja

Aluevaalit Vaaleja katsotaan usein nollasummapelinä. Kuka voittaa ja kuka häviää. Nämä vaalit voivat olla erilaiset. Aluevaaleissa jokainen suomalainen voi olla vaalivoittaja. Jokainen meistä tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita jossain vaiheessa elämää. Kukaan ei myöskään tiedä, kuinka pahasti voi tulevaisuudessa sairastua, tai miten elämä tulee kohtelemaan. Onkin tärkeää, että hyvinvointialueita rakennettaessa kuullaan moninaista joukkoa ihmisiä: pienten lasten vanhempia, […]

Blogi

3.12.2021 09:00

Annika Saarikko: Lähipalvelut ratkaisevat sote-uudistuksen onnistumisen

Aluevaalit Keskusta puolustaa aluevaaleissa lähipalveluita. Olemme arvojemme mukaisesti paikallisten yhteisöjen ja ihmisläheisyyden puolustajia – keskittämistä vastaan. Lähipalveluissa on kyse myös koko sote-uudistuksen tavoitteiden onnistumisesta. Julkisten palveluiden saavutettavuus ratkaisee sen, onnistutaanko terveys- ja hyvinvointieroja kaventamaan ja yhdenvertaisuutta lisäämään. Keskittäminen ja palveluiden etäännyttäminen tarkoittavat eriarvoisuuden kasvua laajassa maassa. Peruspalveluita ja erilaisia ehkäiseviä palveluita on vahvistettava. Nykymallilla voimavarat ovat […]

Blogi

1.12.2021 08:15

Harry Harkimo: Kuusi kohtaa sote-uudistuksesta

Aluevaalit 1 En hyväksy hallituksen sote-ratkaisua, koska rahaa menee liikaa hallintoon, kun pitäisi panostaa hoitoon ja palveluihin. Pelkästään hallintomallin rakentamiseen hallitus on kertonut kuluvan 3–4 miljardia euroa. Seuraavan hallituksen on pystyttävä korjaamaan mallia niin, että rahat käytetään hoitajiin ja lääkäreihin. Tässä mallissa monen alueen rahat ovat loppu ennen kuin uudistus on edes valmis. Kunnat ajautuvat taloudelliseen […]