Skip to content

Vardagen på halvvägshemmet i Malax

15.11.2019 12.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveysJärjestöillePå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelut

Det är början på en ny vecka i november, höstmörkret är påtagligt över Pixnebacken i Malax. Personalen gör frukost och kaffe, och boende på halvvägshemmet och personer från närområdet droppar in för att delta i den dagliga gruppverksamheten. I skymningen gör sig ljuset på bordet mysigt och man slår sig ner i sofforna för att börja dagen med skoj och skratt men också allvarliga diskussioner.

Den gemensamma samlingen startar dagen klockan 9. En text som tangerar livet, tillfrisknande och vardagliga reflektioner läses, och var och en får i tur och ordning taltur. Deltagarna i gruppen är personer som genomgått behandling och som valt att fortsätta sin eftervård i intensiv öppenvård. I gruppen får man stöd i sina tankar, känslor och vardagliga funderingar i det nyktra livet.

Dagens text för in gruppen på tacksamhet och betydelsen av kamratstöd. Flera konstaterar att om de själva hade haft lösningen och förmågan att ta itu med sina problem, så hade de inte suttit här idag. Stöd av andra är a och o i tillfrisknandet från denna sjukdom. Just därför har halvvägshemmet och den dagliga gruppverksamheten en stor roll vid rehabilitering av beroendesjukdomar. Deltagarna uttrycker tacksamhet över att de fått vakna till en nykter och drogfri dag.

I samband med samlingen tar några av deltagarna ansvar för uppgifter inför den gemensamma lunchen, under handledning av personalen. Andra tar itu med socialbyrå- och FPA-ärenden. Den huvudsakliga målsättningen med boende på halvvägshemmet och den intensiva öppenvården är att få verktyg till att klara av en nykter och drogfri vardag. Verksamheten har nolltolerans för alla sinnesförändrande substanser (alkohol, droger, beroendeframkallande mediciner) samt spelmissbruk. Erfarenheten visar att det är just den strikta regeln som inger respekt och är en stor trygghet för deltagarna.

Olika former av stödtjänster för missbrukare och anhöriga

Vi tillhandahåller olika former av stödtjänster för missbrukare och anhöriga, både i Malax i nära anslutning till Pixnekliniken och runtom i Svenskfinland. Idag finns verksamhet i form av halvvägshem och daglig gruppverksamhet, individuellt stöd för brottspåföljdsklienter, verksamhet för barn till missbrukare, stödtjänster för unga i riskzonen samt handledning och utbildning av professionella.

Halvvägshem och daglig gruppverksamhet i Malax är en form av eftervård för dem som genomgått behandling men behöver fortsatt stöd i sin nykter- och drogfrihet. För att bo på halvvägshemmet (1-12 mån) behövs en betalningsförbindelse från hemkommunen. Att delta i gruppverksamheten är däremot kostnadsfritt.

Individuellt stöd ges till svensk- och tvåspråkiga brottspåföljdsklienter i fängelser i västra och södra Finland, med motiverande samtal till att slussas in i behandling i samband med eller i slutet av straffpåföljder. Det är möjligt att utföra en del av strafftid i behandling och att bo på halvvägshemmet under övervakad prövofrihet eller övervakningsstraff. Stöd ges även till klienter som avtjänar civilstraff.

Verksamhet för barn till missbrukare ordnas i form av läger, samtalsgrupper, aktivitetsdagar och individuellt stöd, med målsättningen om att ge barn och unga verktyg att hantera sin situation med en förälder eller nära anhörig som missbrukar. Att få känna att man inte är ensam, att lära sig om beroendesjukdomar, att träffa andra i samma situation och att få uppleva saker är centrala delar av verksamheten.

Uppsökande stödtjänster för unga är ett projekt vi startat för att förbättra samarbetet mellan skolor, barnskydd, missbrukarvården och andra instanser. Målet är att erbjuda rätt vård i rätt tid för den unga. Inom projektet utbildar vi även professionella till att bemöta unga med missbruksproblematik.

Eva Asplund

 

 

Eva Asplund
verksamhetsledare för USM, Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård rf
eva.asplund(at)missbrukarvard.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

16.12.2019 09:40

Vanhemman ja nuoren yhteinen aika ei vaadi ihmetekoja

Näin joulun lähestyessä monet odottavat rauhoittumista ja yhdessäoloa läheisten kanssa. Se, että vanhemmat pysähtyvät arjen kiireistä olemaan läsnä ja keskustelemaan nuoren kanssa, on monelle nuorelle juuri sitä, mitä hän kaipaa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettavan Friends-ohjelman tiimi haastatteli nuoria Aseman Lapset ry:n ylläpitämässä nuorisokahvilassa ”Parasta on kun ei oo mihinkään kiire, katotaan joku leffa tai uutiset […]

Blogi

28.11.2019 13:00

Tulevaisuuden sote-keskuksiin saatava mukaan brändätyt järjestöpalvelut

Edellisessä sote-valmistelussa järjestöjen palvelujen laajuutta ja monimuotoisuutta ei tunnettu, koska järjestöt eivät olleet kuvanneet ja brändänneet niitä. Jos Minna Kivipellon kanssa hahmottelemamme sote-keskustoiminnan mallinnus etenee, se edellyttää, että järjestöjen arvokkaat ja vaikuttavat toiminnot ja palvelut tunnetaan. Blogini 1. osassa käsittelin: Miten rakentaa Sosiaalibarometri 2019:n mukainen sote-keskus? Nyt tarkastelen, miten järjestöt asemoidaan sinne ja miten ne […]

Blogi

15.11.2019 09:00

Sosiaalineuvonnan avulla selvyyttä palvelu- ja tukiviidakkoon

”En tiedä tulinko nyt oikeaan paikkaan, mutta…”. Näin sanomalla monet sosiaalineuvontaan saapuvat aloittavat tapaamisen. Oikean tahon löytäminen, jossa oma asia tulisi hoitaa ja josta saisi ohjausta, tuntuu olevan haastavaa. Viime kuussa julkaistiin Sosiaalibarometri 2019. Vertaan tässä blogissa sen tuloksia havaintoihini, jotka olen tehnyt työskennellessäni Helsingin kaupungin sosiaalineuvonnassa. Sosiaalineuvonta on ajanvaraukseton palvelu, josta saa ohjausta ja […]