Voidaanko sote-palvelut laittaa tärkeys­järjestykseen? – järjestöjen on tärkeää olla mukana priorisointi­keskustelussa

Rintakuvassa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran-Minh ja hänen vieressään pinkillä teksti SOSTEblogi

Etusivu / Blogi / Voidaanko sote-palvelut laittaa tärkeys­järjestykseen? – järjestöjen on tärkeää olla mukana priorisointi­keskustelussa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti syyskuun lopulla sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointifoorumin. Tilaisuuden tavoitteena oli käydä keskustelua siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien jako ja käytännön päätökset voidaan jatkossa tehdä yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti huomioiden niin väestön kuin yksilöiden tarpeet.

Piilopriorisoinnista avoimempaan suuntaan

Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, ja priorisointia eli menetelmien ja palveluiden asettamista tärkeysjärjestykseen tehdään sosiaali- ja terveydenhuollossa päivittäin. Jos priorisoinnille ei ole sovittu yhtenäisiä linjauksia ja periaatteita, priorisointi voi näyttäytyä potilaille tai asiakkaille esimerkiksi alueellisena eriarvoisuutena. Myös ammattilaiset kaipaavat tukea päätöksentekoon.

Yhtenä haasteena sekä sosiaali- että terveydenhuollossa on vaikuttavuustiedon puute – ilman tietoa hoidon tai palvelun vaikuttavuudesta perusteltuja päätöksiä on mahdotonta tehdä. Tähän tarvitaan toimivia, potilaiden ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitettyjä mittareita, säännönmukaista vaikuttavuuden seurantaa ja tutkimusta.

Priorisoinnin etiikka ja yhteiset arvot

Priorisoinnissa olennaisia kysymyksiä ovat etiikan ja lainsäädännön yhteen sovittaminen ja esimerkiksi se, miten kustannusvaikuttavuus, väestötason hyvinvointi ja yksilön oikeudet huomioidaan päätöksenteossa. Tässä keskustelussa potilasjärjestöjen ja kansalaisten rooli on merkittävä.

Priorisointifoorumissa SOSTEn Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston puheenjohtaja ja Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen painotti osallisuuden tukemista ja kansalaisten ottamista mukaan keskusteluun. Julkisuudessa käyty, kärjistävä priorisointikeskustelu voi herättää kansalaisissa pelkoa siitä, että heidät jätetään hoitamatta, vaikka kyse olisi palvelujen ja menetelmien eikä ihmisten asettamisesta tärkeysjärjestykseen. Luottamusta rakennetaan avaamalla priorisoinnin käsitteitä, viestimällä avoimesti ja edistämällä yhteistä keskustelua arvoista ja periaatteista.

Priorisointi seuraavan hallitusohjelmaan?

Tilaisuudessa esitettiin toiveita priorisoinnin sisällyttämisestä seuraavaan hallitusohjelmaan. Poliittisesta päätöksenteosta riippuu, miten priorisointi ensi keväänä näkyy – vai näkyykö – hallitusohjelmassa. Priorisointia on ja tulee rajallisten resurssien maailmassa olemaan. Kysymys on lähinnä siitä, tehdäänkö sitä hallitsemattomasti piilopriorisoiden vai hallitusti ja avoimesti yhteisten periaatteiden pohjalta.

Potilasjärjestöjen ja kansalaisten kannattaa olla aktiivisesti mukana priorisointia koskevissa keskusteluissa ja tuoda omia näkökulmiaan esille. Kysymys on myös siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon riittävä resurssointi turvataan tulevaisuudessa.

Keskustelu priorisoinnista jatkuu Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 11.–12.10.2022, jossa ensimmäisen tapahtumapäivän yhtenä teemana on Priorisointi – uhka vai mahdollisuus sote-palveluissa? Paikan päälle ehtii ilmoittautua vielä keskiviikkona 5.10. ja etäosallistujaksi 10.10. saakka. Tervetuloa mukaan!