Skip to content

Vuodesta 2021 tulossa järjestövaikuttamisen supervuosi

8.12.2020 12.00

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötJärjestöjen sote-muutostukiJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

Sote-uudistuksessa ensi vuosi on järjestöjen näkökulmasta tärkeä. Kuntavaalit ovat vasta alkusoittoa.

Hallituksen sote-esityksen mukaan laki hyvinvointialueista käynnistää palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen kunnista hyvinvointialueille. Lain on suunniteltu tulevan voimaan 1.7.2021.

Toimeen ryhtyvät väliaikaiset valmistelutoimielimet

Toimeen ryhtyvät hyvinvointialueen väliaikaiset valmistelutoimielimet ja Uudellamaalla HUS-valmisteluryhmä. Toimielinten kokoonpanosta päättävät hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueiden pelastustoimet. Ne päättävät myös siitä, mikä viranomainen asettaa toimielimen. Toimielimen jäsenet on lain mukaan valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

SOSTEn infograafi ”Mihin muutosvoimaa tarvitaan?” Laki hyvinvointialueesta voimaan 1.7.2021, Kuntavaalit 18.4.2021 ja Aluevaalit 23.1.2021.

Järjestöjen kannalta tärkeät valmisteluprosessit

Väliaikaiset toimielimet edustavat siis tämänkertaisen sote-uudistuksen sote-muutosjohtoa.
Niiden käsissä on monien järjestöjen kannalta tärkeiden valmisteluprosessien liikkeelle laittaminen, kuten keskustelu

  • järjestöjen kunta-avustuksista
  • järjestöjen toimitiloista
  • palvelustrategioiden valmistelusta
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjaon tarkemmasta määrittelystä
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien organisoinnista sekä
  • miten järjestöjen osallisuus vuosittaisiin ministeriöiden ja alueiden välisiin neuvotteluihin rakennetaan.

Päätettäväksi nämä asiat tulevat vasta, kun aluevaaleilla valitut aluevaltuustot aloitettavat toimintansa keväällä 2022, mutta asioita pohjustetaan ja valmistellaan heinäkuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Toimintatavat ja ratkaisut alkavat muokkautua tai helposti jopa urautua tässä vaiheessa.

Vipuvartta Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuudesta

SOSTEn ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan yhteinen Järjestöjen muutostuki -kokonaisuus tähtää siihen, että järjestöjen ääni kootaan yhteen ja lujalla yhteistyöllä vastataan siihen haasteeseen, miten järjestöjen toiminta saadaan osaksi sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Sote-muutostuen iskujoukkona on 10 henkilön koordinaatioryhmä. Sen perustehtävä on rakentaa maksimaalisen vahvaa järjestöjen yhteistoimintaa, jolla aidosti pystytään vaikuttamaan siihen, että sote-järjestöjen toiminta nivoutuu yhteen. SOSTE vastaa kansallisesta koordinaatiosta ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta yhteistyötahona alueellisesta toteutuksesta.

Yhteistoiminta Järjestöjen sote-muutostueksi organisoidaan mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi. Ei edes siinä tapauksessa, että sote-uudistuksen eduskuntakäsittely viivästyttäisi aikataulua. Tai vaikka kuntavaalit lykkääntyisivät – joskin epätodennäköisesti – koronan vuoksi syksyyn. Soten toimeenpanon valmistelu etenee jo soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien kehittämishankkeiden kautta, ja alueilla ollaan hyvässä vauhdissa.

Uudenlaista yhteistoimintaa

Järjestöjen sote-muutostuessa on kyse hyvin konkreettisesta, joskin aivan uudenlaisesta yhteistoiminnasta. Se pohjautuu selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin, osaamisen rekrytointiin eri organisaatioista ja osapuolten haluun sitoutua ja osallistua yhteiseen muutoksen tekemiseen. Ja vahvaan uskoon ihmiseen tärkeimpänä menestystekijänä.

Tuekseen tämä muutostyö tarvitsee sote-järjestötoimijat kaikilta tasoilta ja tahoilta. Tämän voi sanoa olevan sote-järjestöjen yhteistyön ja muutosvoiman happotesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

30.9.2021 10:30

Järjestöt toivovat hyvinvointialueilta yhteyshenkilöä, aktiivista viestimistä ja tiivistä kumppanuutta

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuen elokuisessa Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sote-palveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta vastaajajoukolta. Yhteisessä webinaaripuheenvuorossamme käsittelimme sitä, miten liittojen aluetyöntekijät voisivat olla mukana […]

Blogi

22.9.2021 08:30

SOSTE 10 vuotta – hyvinvointitaloudesta hyvinvointialueille

Kansalaisyhteiskunta SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin vuoden 2011 tammikuussa ja varsinainen toiminta alkoi vuotta myöhemmin, vuoden 2012 alusta. SOSTE muodostui, kun Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY sekä Terveyden edistämisen keskus (Tekry) yhdistyivät. Nykyisin SOSTEen kuuluu yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä lähes 80 muuta yhteistyöjäsentahoa. SOSTEn perustamisella […]

Blogi
erityisasiantuntija

1.6.2021 13:00

Valtionavustuskäytäntöjen uudistuksessa otettu askelia hyvään suuntaan

Avustusjärjestelmä Valtio jakaa valtionavustuksia vuosittain noin viisi miljardia euroa yli 90 valtionapuviranomaisen tai vastaavan toimesta. Avustuskäytäntöjä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan, uudistusta johtaa valtionvarainministeriö. Uudistusta tehdään hankkeessa, jossa on useita jaostoja. Yhdessä niistä on mukana kattojärjestöt. Avustuskäytäntöjen yhdistämiselle ja laajemman kokonaiskuvan saannille avustustoiminnan hyödyistä on ilmeistä tarvetta. Erityisesti kansalaisten on tärkeä tietää, mihin valtionavustukset kohdistuvat, ja mitä niillä […]