Skip to content

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet 2023

Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

På svenska

Koronakriisin jälkihoito ja Ukrainan sodan jäljet vaikuttavat merkittävästi eduskunnan ja hallituksen päätöksiin seuraavalla vaalikaudella. Sisäisen turvallisuuden keskeisin kulmakivi on yhteiskunnallinen eheys, joka rakentuu kokemuksesta, että olemme kaikki samassa veneessä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kannatelleet ihmisiä kriisien aikana ja läpi. Tulevaisuudessakin on pidettävä kiinni siitä, että järjestöt pystyvät auttamaan ihmisiä. Itsenäisen Suomen puolustamisen rinnalla on ensi vaalikaudella jatkettava taistelua sosiaalista eriarvoisuutta ja ilmastokriisiä vastaan. Hyvinvointitalous varmistaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden Suomelle ja Euroopalle.