Skip to content

Siirretään painopiste ongelmien ehkäisyyn​ ja terveyden edistämiseen

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit

Tulosta fakta-arkki (pdf)

– EDUSKUNTAVAALITEESIT –

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia

Tulosta fakta-arkki (pdf) – EDUSKUNTAVAALITEESIT – Vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, sosiaalisen pääoman syntymisen ja yhteiskuntarauhan edellytys. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia yhteisellä strategialla, keventämällä hallinnollista taakkaa ja uudistamalla järjestöavustusten myöntämisperiaatteet. Kirjaukset hallitusohjelmaan: Päivitetään valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Päivittämisen yhteydessä puretaan kansalaistoimintaa häiritsevää hallintokuormaa ja kevennetään lupakäytäntöjä. Uudistetaan rahapelituotoista maksettavien järjestöavustusten myöntämisperiaatteet. Uudistus toteutetaan sovittujen jakosuhteiden […]

Artikkeli

Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa

Tulosta fakta-arkki (pdf) – EDUSKUNTAVAALITEESI — Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön palvelujärjestelmän yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien toteutumisen ja kestävän kustannustason turvaamiseksi. Perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoa on vahvistettava. Asiasta on tehtävä päätökset tulevalla hallituskaudella. Kirjaukset hallitusohjelmaan Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyö tehdään parlamentaarisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään kuntia selkeästi suuremmille alueille. Perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoa vahvistetaan. Monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan […]

Artikkeli

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Tulosta fakta-arkki (pdf) – EDUSKUNTAVAALITEESI – Suomeen rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen. Välityömarkkinoita tulee vahvistaa, ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja osatyökykyisiä tukea käyttäen entistä vaikuttavampia keinoja. Kirjaukset hallitusohjelmaan Vahvistetaan tarvelähtöisiä työmarkkinoita. Tarvelähtöisillä työmarkkinoilla ihmiset saavat tarpeidensa mukaista tukea – esimerkiksi oikeanlaisia ja oikea-aikaisia palveluita, riittävän toimeentulon turvaavia rahamääräisiä sosiaalietuuksia sekä elämänhallintaa vahvistavaa tukea. Järjestöjen tuottamat valmentavat […]