fi | sv | eng

Järjestöt keskellä muutosten vuosia

to 19. tammikuuta 2017 16.05.00

Vuonna 2016 valmisteltiin kiivaalla tahdilla syvällisesti ihmisten hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveysjärjestöihin vaikuttavia muutoksia. SOSTEn asiantuntijakoneistosta otettiin irti enemmän kuin aikaisemmin. Vaikuttamisprosesseissa oltiin mukana alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, kokouksia riitti ja lähes joka viikko annettiin vähintään yksi lausunto. Asiat, jotka normaalioloissa olisivat suuria keskustelukysymyksiä niin järjestöpiireissä kuin julkisuudessa, ovat jääneet megaluokan asioiden alle.

Eniten järjestökeskustelua synnytti maakunta- ja sote-uudistus sekä rahapeliyhteisöjen yhdistyminen ja siihen liittyvä sote-puolen avustusvalmistelun uudelleenorganisointi. Lisäksi maan hallituksen reipas leikkauspolitiikka on puhuttanut ja näihin arvovalintoihin on harva järjestökentällä yhtynyt. Leikkauspolitiikkaa arvioitaessa on tärkeää hahmottaa kokonaiskuva. Yksittäiset eurot muuttuvat isoiksi puroiksi, jos nirhaisut kohdentuvat samoihin ihmisiin ja perheisiin useasta suunnasta. Näin on nyt valitettavasti käynyt, se ei ole oikein.

Järjestöjen tehtävänä on tuoda esiin edustamiensa ihmisryhmien näkökulma, haastaa poliitikkoja ja tarjota vaihtoehtoja. Tälläkin vaalikaudella on nähty, että näin voidaan myös saada muutos aikaan. Järjestöt eivät koskaan ole oppositiossa tai hallituksessa, vaan jäsentensä antamalla agendalla – tämä on hyvä muistaa itse kunkin.

Megaluokan asioiden varjoon ovat jääneet mm. sote-valvonnan uudelleenorganisointi, perustulokokeilu, toimeentulotuen siirtyminen Kelaan, järjestöjen työllistämisedellytysten merkittävä heikkeneminen, rahankeräyslain uudistaminen, kuntoutuskomitean työn käynnistyminen, liikennekaari, alkoholilain uudistaminen ja tutkimuslaitosten uudelleenorganisointi. Nämä eivät katoa pöydältä kuluvanakaan vuonna, päinvastoin monissa näissä siirrytään kriittiseen vaiheeseen päätöksenteossa.

Jos järjestöt haluavat saada äänensä kuuluviin, meidän täytyy kyetä entistä parempaan yhteistyöhön. SOSTEn tehtävä on tarjota tälle yhteistoiminnalle areenoja. Mitkä teemat SOSTEn asialistan kärkeen nousevat, määritellään yhdessä jäsenten kanssa. Keskeisin prosessi tähän on strategian päivittäminen ja siitä tehdään päätöksiä vuoden päästä liittokokouksen jälleen kokoontuessa.

Vertti Kiukas
SOSTEn pääsihteeri

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Sote-uudistus ja järjestörahoituksen epävarmuus haittaa järjestöjen kehittämistoimintaa

Kuntoutuksen sujuvuus on unohdettu sote-uudistuksessa

Tiedolla kehittämässä: SOSTEn barometrien hyte-tulokset puntarissa