fi | sv | eng

Hyvinvointimittareita

Hyvinvointia ja elämänlaatua kuvaavia mittareita on runsaasti erilaisia. SOSTE on koonnut niitä pdf-tiedostoksi: hyvinvointi- ja elämänlaatumittareita (pdf, 170 kt).

Mittarit on teemoiteltu ikäryhmittäin. Mittareista on esitetty seuraavat tiedot:

  • Kohderyhmä, jonka elämänlaadun ja hyvinvoinnin tilan ja muutoksen mittaamiseen se soveltuu.
  • Mitä sillä voidaan mitata.
  • Kuinka monesta kysymyksestä tai muuttujasta mittari koostuu.
  • Missä sitä on käytetty aiemmin.
  • Yleisiä havaintoja mittarin hyödynnettävyydestä.

Huomioithan, että osa mittareista edellyttää luvan pyytämistä mittaria hallinoivalta taholta. Näistä on maininta ko. mittareiden kohdalla.

Kun valitset mittaria, pohdi:

  1. Tarve: Onko mittari käyttötarkoitukseenne sopiva? Tuottaako se toimintanne kannalta olennaista tietoa, eli mittaako se oikeaa asiaa?
  2. Soveltuvuus: Soveltuuko mittari toimintaamme? Miten luulet järjestösi toimijoiden tai asiakkaiden suhtautuvan mittarin käyttöön? Millaisia resursseja ja järjestelyjä mittarin käyttö edellyttää?
  3. Osaaminen: Vaatiiko mittarin käyttö tarkempaa perehtymistä? Kuinka paljon aikaa pitää varata? Osaammeko käyttää mittaria ja tulkita sen tuottamaa tietoa oikein?

Mittareihin liittyviä tietoja ja kokemuksia täydennetään jatkossakin. Mikäli sinulla on esittää joko kokemuksia tai kokonaan uusia hyvinvointiin ja/tai elämänlaatuun liittyviä mittareita, niin kerro siitä meille.