fi | sv | eng

Ketä kiinnostaa?!

to 25. huhtikuuta 2013 10.53.00

Tuula Peltoniemi, aluetyön erityisasiantuntija

Joka viides uusi työpaikka avautuu sosiaali- ja terveysalalle. Silti saamme viestejä, ettei ala houkuta, koukuta eikä kiinnosta. Melkoinen ristiriita. Ammattikunta ei tee poikkeusta toisiin, mutta tosiasiahan on että väestörakenteemme edellyttää sosiaali- ja terveysalan toimijoita entistä enemmän. Tämä ei ole ainoastaan julkisen sektorin tehtävä, vaan myös järjestöillä on nyt ryhdistäytymisen paikka. Järjestöosaamisen hyödyntäminen jo opintojen aikana voi avata mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa yhdistyvät asiantuntija- ja kokemustieto.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä yhdeksän kymmenestä aluetyöntekijästä tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi luentojen pitämistä tai järjestön toiminnasta tiedottamista. Lisäksi opiskelijat saavat järjestöistä harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Syventämisen varaa kuitenkin on: opintokokonaisuuksissa tulee vahvistaa järjestötoiminnan näkökulmaa sekä lisätä oppilaitosten ja järjestöjen hankeyhteistyötä. Opettajien pedagogisiin opintoihin on lisättävä monipuolisesti järjestöosaamisen tulokulma. On luotava kanavia ja menetelmiä, joilla osallistua, päästä eri tiedon lähteille, aitojen ja arkisten tilanteiden äärelle.

Hyvä esimerkki yhteistyöstä on oppilaitostapahtumat, joita on viime vuosina toteutettu ympäri Suomen. Järjestöextriimi –tapahtumat ovat Seinäjoella ja Turussa koonneet jopa 40 eri järjestöä toteuttamaan toiminnallista ja tiedollista päivää eri sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Opiskelijat kertovat saaneensa tapahtuman aikana rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä, uskallusta kysyä ja tarkentaa, osaavat paremmin huomioida omaisten ja läheisten hyvinvointia sekä ohjata järjestöjen vertaistuen piiriin. Tapahtumien aikana tehdyt kyselyt todistavat että opiskelijoita kiinnostaa järjestö työpaikkana, mutta tietoisuus millaisia työtehtäviä tarjolla on heikko. Tästä meidän järjestöjen täytyy ottaa koppia ja kuvata työmahdollisuuksiamme enemmän.

Olen varma, että johan alkoi kiinnostamaan!

Lisätietoa

Tule pohtimaan miten edistää ammatillisen ja kokemuksellisen järjestöosaamisen näkymistä ja kehittämistä alan oppilaitoksissa Innopajaan Tampereelle 21.- 22.5.2013. 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Miten käy järjestöjen toiminta-avustuksille sotessa?

Järjestöbarometri 2018 tarjoaa ajankohtaiskuvan sote-järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista

Make evaluation great again - kokemuksia ja ajatuksia AEA:n arviointikonferenssista